Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminarium szkoleniowe "Miejsce - Obecność - Pamięć"

 
W dniach 17 – 19 sierpnia 2017 r. odbyło się seminarium szkoleniowe "Miejsce - Obecność - Pamięć" dla grupy koordynatorów regionalnych ORE działających w ramach programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". 
Seminarium szkoleniowe zostało zorganizowane przez Ośrodek "Brama Grodzka Teatr NN", który pełni funkcję koordynatora w województwie lubelskim. 
 
Program seminarium obejmował 25 godzin zajęć edukacyjnych:
  • zwiedzanie wystawy edukacyjnej „Lublin. Pamięć Miejsca” w Bramie Grodzkiej, 
  • zapoznanie się z działalnością animatorsko-edukacyjną Ośrodka, 
  • spacery edukacyjne: przedwojenny żydowski Lublin, Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”,
  • zajęcia warsztatowe na starym cmentarzu żydowskim,
  • spektakl Teatru NN – „Opowieści z Bramy”,
  • wykład dotyczący przebiegu akcji „Reinhardt” w Lublinie ,
  • wizyty w miejscach pamięci: obóz koncentracyjny na Majdanku, Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu,
  • wizyty studyjne w miejscowościach Lubelszczyzny: Szczebrzeszyn, Izbica, Biłgoraj,
  • ewaluacje.
 
W seminarium wzięli udział koordynatorzy z 9 województw w Polsce oraz Ewa Bobińska i Alex Dancyg - twórcy programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów". 
 
 
MEDIA O WYDARZENIU
 
Koordynatorzy regionalni ORE wzięli udział w seminarium szkoleniowym "Miejsce – Obecność – Pamięć" zorganizowanym w Lublinie

http://www.polska-izrael.edu.pl/aktualnosci/98-koordynatorzy-regionalni-ore-wzieli-udzial-w-seminarium-szkoleniowym-miejsce-obecnosc-pamiec-zorganizowanym-w-lublinie