Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminarium Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: NARRACJE – PERSPEKTYWY – INSPIRACJE

Seminarium dla nauczycieli i edukatorów

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata: NARRACJE – PERSPEKTYWY – INSPIRACJE


29 lutego 2020 (sobota)
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie

 

Seminarium skierowane jest do osób, które w swojej pracy poruszają temat Holokaustu, relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, a w szczególności wątek Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W trakcie seminarium zastanowimy się nad wyzwaniami edukacyjnymi, jakie temat udzielania pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej w Polsce stawia tak przed nauczycielami, jak i młodzieżą.

 

NARRACJE

Od lat 90. XX w. pojawiły się w literaturze przedmiotu nowe ujęcia tematu Sprawiedliwych. Temat ten podejmowany jest przy okazji wielu inicjatyw przez instytucje publiczne, pozarządowe, środowiska naukowe, a nawet kościelne. Można tu przywołać chociażby działalność tak znanych instytucji jak: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN czy Fundacji Lux Veritatis. Wielość interpretacji przekłada się na rozbieżność narracji o Sprawiedliwych i ogólniej – stosunku Polaków do Żydów w czasie II wojny, które konkurują między sobą w przestrzeni publicznej,a ich echa – w polskiej szkole.

PERSPEKTYWY

Wprowadzając do programu nauczania temat Sprawiedliwych, warto oprzeć się na historiach konkretnych osób, aby uchwycić całe spektrum skomplikowanych relacji jakie połączyły te osoby w bardzo dramatycznych okolicznościach. Opowieści Ratujących, Ocalonych i ich rodzin są niezwykle cennym materiałem dokumentującym nie tylko fakt ratowania Żydów, ale również wiążące się z tym szczególne okoliczności i emocje. Praca z tymi opowieściami dostarcza młodzieży podstawowej wiedzy historycznej, jak również rozwija zdolność krytycznego myślenia, umiejętność porównywania różnych perspektyworaz interpretacji wielu źródeł. Zetknięcie się z historią opowiadającą o osobistym doświadczeniu wpływa na kształtowanie postaw empatii, tolerancji i otwartości na odmienność kulturową, narodową czy religijną. Historie te są także punktem wyjścia do namysłu nad znaczeniem pamięci we współczesnym społeczeństwie.

Im więcej czasu mija od zakończenia II wojny światowej, tym głosy bezpośrednich Świadków Historii stają się coraz słabsze. Podczas Seminarium uczestnicy zapoznają się z historią ratowania żydowskiej rodziny Bawnik z Lublina z perspektywy drugiego pokolenia Ocalonych z Holokaustu.

Odwrócenie perspektyw w opowiadaniu historii o Polakach ratujących Żydów w czasie wojny pozwala na głębszą analizę kontekstu, w którym rozgrywały się losy konkretnych osób.

INSPIRACJE

Seminarium będzie również okazją do przyjrzenia się inspiracjom i możliwościom edukacyjnym w zakresie nauczania o Sprawiedliwych. Chcemy zachęcić jak największe grono osób pracujących z młodzieżą, do podejmowania działań edukacyjnych przybliżających młodym ludziom historie osób, które ryzykowały swoje życie ratując innych. Historie te mogą być zaprezentowane także w odniesieniu do problemów współczesności.

Podczas seminarium chcemy zastanowić się nad perspektywami wprowadzania tematyki Sprawiedliwych do edukacji szkolnej, którym mogą sprzyjać oficjalne dni pamięci – w wymiarze europejskim i polskim (6 marca – Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, 24 marca – Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką).

Program seminarium

Program dostępny w wersji PDF

29.02.2020

09.00–10.00 Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca” – zwiedzanie z przewodnikiem
10.00–10.15 Przerwa kawowa
10.15–10.30 Powitanie i omówienie programu Seminarium
10.30–12.00 NARRACJE: Wykład Roberta Szuchty

  • Wielość narracji o Ratujących w przestrzeni publicznej (media, polityka, szkoła)
  • Miejsce nauczania o Polakach ratujących Żydów w edukacji formalnej (zakres, materiały, problemy, potrzeby)
  • Lekcja o Polakach ratujących Żydów – sugestie autorskie

12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 PERSPEKTYWY: Spotkanie z Leorą Tec

  • Historia ratowania lubelskiej rodziny Bawnik opowiedziana z perspektywy drugiego pokolenia Ocalonych z Holokaustu

14.00–15.00 Jak przygotować lekcję o Sprawiedliwych? – warsztat 

  • Praca w grupach na podstawie materiałów rodzinnych Leory Tec
  • Prezentacja efektów prac w grupach, dyskusja

15:00–15:30 Przerwa kawowa
15.30–16.30 INSPIRACJE: Spotkanie z Barbarą Budziłowicz

  • Prezentacja działań edukacyjnych o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach
  • Oferta Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dotycząca tematu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

16.30–17.15 INSPIRACJE: Spotkanie z Aleksandrą Engler-Malinowską oraz Claire Podetti – projekt Convoi 77

17.15–17.30 Zapowiedzi międzynarodowych projektów edukacyjnych dla szkół oraz seminariów edukacyjnych dla nauczycieli poświęconych tematyce żydowskiej: Centropa – TransHistory; “Listy do Henia” – Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

17.30–18.00 Ewaluacja i zakończenie Seminarium

 

Strona seminarium

www.seminariumsprawiedliwi2020.teatrnn.pl

Kontakt

Dominika Majuk, [email protected]