Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminarium „Opowiedzieć. Unicestwienie – nieobecność – ślady” (6.11.2018-8.11.2018)

   

 

 

W dniach 6-8 listopada 2018 w Ośrodku "Brama Grodzka – Teatr NN" odbyło się seminarium „Opowiedzieć. Unicestwienie – nieobecność – ślady”

 

Interdyscyplinarne seminarium odbyło się na zakończenie projektu Akcja „Reinhardt” – w kręgu Zagłady. W seminarium udział wzięli badacze problematyki Szoah, literaturoznawcy, antropolodzy, historycy, kulturoznawcy, ale też artyści – pisarze i ludzie teatru.

Więcej na stronie: https://teatrnn.pl/opowiedziec

 

Szczególnie polecaliśmy dwa wydarzenia będące częścią programu Seminarium:


Opowiedzieć – rozmowa pisarzy: Mikołaj Grynberg, Paweł Huelle, Piotr Matywiecki, Jerzy Sosnowski

Prowadzenie: Paweł Próchniak, Robert Traba

Termin: 7 listopada 2018, godz. 20:00

Miejsce: Sala Czarna, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", ul. Grodzka 21, Lublin

Opowieść jest powinnością. Podczas spotkania uczestnicy będą rozmawiać o tym jak sprostać powinności opowieści wobec grozy Zagłady? Jak opowieść o unicestwieniu, o nieobecności i śladach przekazać tym, którzy przyjdą po nas?

 


Opowiedzieć – spotkanie z Tomaszem Pietrasiewiczem

Prowadzenie: Paweł Próchniak

Termin: 8 listopada 2018, godz. 18:00

Miejsce: Sala Czarna, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", ul. Grodzka 21, Lublin

 

 

Seminarium jest częścią projektu Akcja "Reinhardt” - w kręgu Zagłady.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

 

 

 

 

 

 
MEDIA O WYDARZENIU:
 
Jak mówić o Zagładzie 75 lat po akcji "Reinhardt"? Spotkania z pisarzami i Tomaszem Pietrasiewiczem
 
Jak mówić o Zagładzie 75 lat po akcji „Reinhardt”?
 
 
PORTALE:
 
Seminarium „Opowiedzieć. Unicestwienie – nieobecność – ślady”
 
Seminarium „Opowiedzieć. Unicestwienie – nieobecność – ślady”
 
Seminarium „Opowiedzieć. Unicestwienie – nieobecność – ślady”
 

Seminarium „Opowiedzieć”

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe