Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminarium „Opowiedzieć. Unicestwienie – nieobecność – ślady” (7.11.2019-9.11.2019)

Akcja „Reinhardt” trwała od 16 marca 1942 do 4 listopada 1943. W jej ramach metodycznie mordowano Żydów zamieszkujących tereny utworzonego przez hitlerowców Generalnego Gubernatorstwa. Dzień po dniu – przez niecałe 20 miesięcy – systematycznie likwidowane były kolejne skupiska społeczności żydowskiej, która żyła w Polsce przez setki lat. Sztab akcji mieścił się w Lublinie. Tutaj akcja rozpoczęła się i tu została zakończona. Kręgi zagłady rozchodziły się z Lublina i do Lublina powróciły – unicestwiając na swojej drodze blisko dwa miliony ludzkich istnień.

 

W dniach 7 - 9 listopada 2019 w Ośrodku "Brama Grodzka – Teatr NN" odbędzie się seminarium „Opowiedzieć. Unicestwienie – nieobecność – ślady”

 

Interdyscyplinarne seminarium odbywa się przy okazji rocznicy zakończenia Akcji „Reinhardt”. W seminarium „Opowiedzieć / ślady" udział wezmą imiennie zaproszeni badacze problematyki Szoah, literaturoznawcy, antropolodzy, historycy, kulturoznawcy. Integralną częścią seminarium będzie – między innymi – odwiedzenie lubelskich miejsc związanych z akcją „Reinhardt” i przejście szlakiem pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”.

Wstęp na wydarzenia jest wolny.
 

opowiedzieć  /  ślady

interdyscyplinarne seminarium w 76. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt”

 

7 listopada / czwartek

 

12.00 - 14.00

Przejście przez Bramę  | czytanie przestrzeni: prezentacja zasobów i działań Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” / Joanna Zętar, Paweł Próchniak

 

16.00 - 19.00

Paweł Próchniak: Awers ciszy (na marginesie siedmiu relacji i dwóch wierszy)

Jan Hudzik: Polska i reszta świata: o polityce historycznej, winie i niewinności w sprawie Holokaustu

Beata Przymuszała: Pisanie i czytanie o Zagładzie - między prowokacją a banalnością

Paweł Drabarczyk: „Zielnik” na kraterze. Kilka spojrzeń na krajobraz skażony

 

8 listopada / piątek

 

10.00 - 14.00

Lublin – pamięć miejsca | czytanie przestrzeni: miejsca związane z akcją „Reinhardt” / Paweł Próchniak, Joanna Zętar

Lublin – pamięć miejsca | czytanie przestrzeni: szlak pamięci „Lublin – Pamięć Zagłady” / Paweł Próchniak, Joanna Zętar

 

16.00 - 19.00

Piotr Mitzner: Ukryci

Arkadiusz Morawiec: „Punkty styczne”. O "Przeklętych" Stanisława Wygodzkiego

Danuta Opacka-Walasek: Imiona "znane na niepamięć"? Inversus ordo odczytywania popiołów Jerzego Ficowskiego

Emilia Gałczyńska: Lola Szereszewska (1895–1943) – poetka podwójnie zapoznana

 

9 listopada / sobota

 

10.00 - 12.00

Opowiedzieć - siła wolnego słowa | czytanie przestrzeni: wizyta w Domu Słów

 

Więcej informacji