Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminarium „Opowiedzieć / miejsca, mapy” (8.11.2021-9.11.2021)

Seminarium „Opowiedzieć / miejsca, mapy” (8.11.2021-9.11.2021)
Screen mapy miejsc związanych z akcją „Reinhardt”

Opowiedzieć / miejsca, mapy

interdyscyplinarne seminarium w 78. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt”

/ czwarte ogniwo cyklu Kręgi Zagłady / akcja „Reinhardt”

W dniach 8-9 listopada 2021 roku, w 78. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt”, w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN odbyło się interdyscyplinarne seminarium Opowiedzieć / miejsca, mapy.

Punktem wyjścia rozmów podczas seminarium była przygotowana przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” interaktywna mapa z miejscami związanymi z akcją „Reinhardt” w Lublinie. 

Odbrady seminarium odbyły się w formule on-line. 

Integralną częścią seminarium było odwiedzenie lubelskich miejsc związanych z akcją „Reinhardt” i przejście szlakiem pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”.

 

 

Organizatorem seminarium była Pracownia Antropologii Słowa działająca przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Seminarium odbyło się we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i kwartalnikiem „Konteksty”.

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Interaktywna mapa przybliży miejsca związane z akcją „Reinhardt”

https://radio.lublin.pl/2021/11/interaktywna-mapa-przyblizy-miejsca-zwiazane-z-akcja-reinhardt/

W 78. rocznicę akcji „Reinhardt” powstała interaktywna mapa

https://lublin.eu/kultura/skrot-subserwisu-strona-glowna/w-78-rocznice-akcji-reinhardt-powstala-interaktywna-mapa,3215,41,1.html

UM Lublin: W 78. rocznicę akcji „Reinhardt” powstała interaktywna mapa

https://wiadomoscilublin.pl/20211112442798/um-lublin-w-78-rocznice-akcji-reinhardt-powstala-interaktywna-mapa-1636698063

78. rocznica akcji "Reinhardt". Powstała interaktywna mapa miejsc związanych z Zagładą

https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,27798658,78-rocznica-akcji-reinhardt-powstala-interaktywna-mapa-miejsc.html

Mapa miasta, którego już nie ma. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” stworzył ją, żeby ocalić pamięć o lubelskich Żydach

https://kurierlubelski.pl/mapa-miasta-ktorego-juz-nie-ma-osrodek-brama-grodzka-teatr-nn-stworzyl-ja-zeby-ocalic-pamiec-o-lubelskich-zydach/ar/c1-15900287

Akcja Reinhardt. Nazistowska zbrodnia na interaktywnej mapie

https://geoforum.pl/news/31605/akcja-reinhardt-nazistowska-zbrodnia-na-interaktywnej-mapie