Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminarium "Gramatyki tworzenia"

    

George Steiner pisze w Gramatykach tworzenia: „Wszystkie ludzkie konstrukcje są kombinacyjne, co znaczy dokładnie tyle, iż są arte-faktami powstałymi za spra­wą selekcji i złożenia elementów wcześniej istniejących”. Tak rodzi się i w taki sposób istnieje nie tylko sztuka w jej konkretnych przejawach i modalnościach, ale też duchowość, wyobraźnia religijna, myśl spekulatywna. Warto przyglądać się gramatykom tych „kombinacyjnych konstrukcji”. Warto zastanawiać się nad różnymi gramatykami twórczości, nad składniami szeroko rozumianego tworzenia, nad syntaksami myśli i wyobraźni, pamięci i duchowości, mitu i sztuki, tradycyjnych form wyrazu i nowych mediów. I warto też myśleć o tym, co w tych „arte‑faktach” poza gramatykę wykracza, co w nich wychyla się w doświadczenie piękna i grozy, czyniąc z „ludzkich konstrukcji” przestrzeń – jak mówi Steiner – „nawiedzoną przez nieskończoność”, otwartą na tajemnicę istnienia, na jego głębię.

 

Poświęcone tym zagadnieniom seminarium – w którym udział weźmie 7 imiennie zaproszonych referentów i dyskutantów – odbędzie się 25 września 2017 rok w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Podczas spotkania przedmiotem namysłu i rozmowy chcielibyśmy uczynić różne koncepcje i formy tworzenia oraz – przede wszystkim – konkretne (od najdawniejszych po najnowsze) przejawy twórczości: artystycznej, wyobraźniowej, intelektualnej, duchowej etc.


 
prof. dr hab. Dariusz Czaja

prof. dr hab. Paweł Próchniak

 

 

więcej informacji na stronie: teatrnn.pl/gramatyki-tworzenia

 

Kategorie

Słowa kluczowe