Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminar EVZ 2019 “Local Perspectives on Difficult Histories: An Open Exchange for Best Practices in Memory Work”

The Seminar will be organized and carried out by the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre from Lublin, Poland (www.teatrnn.pl) in cooperation and with funding from the Foundation “Remembrance, Responsibility and Future” (www.stiftung-evz.de).

 

The Seminar seeks to bring people together from NGOs and groups that focus on victims of National Socialism, including Jews, Roma and Sinti, forced labourers, disabled people, homosexuals and prisoners of war. The purpose of the gathering is to learn from one another, find opportunities for cooperation and set up networks in the field of memory work. The Seminar in Lublin will give the participants an extraordinary opportunity to delve into varied ways of realizing memory projects, which are strongly connected with local history.

The Seminar will take place in the Grodzka Gate, which for centuries was a passageway between the Jewish and Christian parts of Lublin, and since the 1990s has been the seat of the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre, an institution whose core mission is the remembrance of the Jews in Lublin. Under the umbrella, “Memory – Place – Presence”, the Centre engages in many activities in the fields of art, iconography, education, oral history, documentation and new media.

Kategorie

Słowa kluczowe