Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Scena Opowieści Teatru NN

18 kwietnia 2009 r. w 50. rocznice urrodzin Jaszy Mazura literackiego bohatera książki I. B. Singera "Sztukmistrz z Lublina" nastąpiła inauguracja „Sceny Opowieści Teatru NN”. Częścią stałego repertuaru Sceny staną się historie opowiadane przez Witolda Dąbrowskiego.


Tradycja opowiadania historii przeżywa obecnie na całym wiecie swój renesans. W czasach, gdy podstawowym środkiem przekazywania wiedzy o minionych i aktualnych wydarzeniach była opowieść szczególną rolę pełnili bajarze, snujący swoje opowieści wśród słuchaczy zgromadzonych wokół ogniska, w czyjejś chałupie czy też w gospodzie. Z historią Lublina i regionu lubelskiego związana jest historia chasydów, wśród których opowiadanie zdarzeń z życia świątobliwych cadyków było czymś codziennym. Opowieści te wciąż żyją zapisane w setkach różnych książek, są też wciąż opowiadane na całym świecie. Uznaliśmy że również w Lublinie przyszła pora stworzenia stałego miejsca, w którym opowiadacze będą mogli opowiadać swoje historie. Już prawie 8 lat Witold Dąbrowski z Teatru NN opowiada w Lublinie, w Polsce i w Europie różne historie, a od marca 2009 trwa zorganizowana przez Teatr NN pierwsza edycja „Wędrownych Spotkań z Opowieścią”.


Tak więc zdecydowaliśmy, że w dniu 18 kwietnia 2009 r. w 50. rocznicę narodzin Jaszy Mazura literackiego bohatera książki I. B. Singera "Sztukmistrz z Lublina" nastąpi inauguracja „Sceny Opowieści Teatru NN”. Częścią stałego repertuaru Sceny staną się oczywiście historie opowiadane przez Witolda Dąbrowskiego. Co pewien czas będziemy też prezentować opowiadaczy z Polski i całego świata.

Tu w Lublinie na naszej Scenie Opowieści będziemy chcieli przywoływać wielką europejską tradycję opowiadania historii. W sposób oczywisty naszym patronem zostanie Sztukmistrz z Lublina, bohater opowieści I. B. Singera "Sztukmistrz z Lublina". To on, przemierzając Europę wzdłuż i wszerz słyszał, tysiące opowieści. Możemy nawet sobie go wyobrazić jak słucha tych opowieści przy ognisku. Wokół „Sceny opowieści Teatru NN” będziemy chcieli zgromadzić lubelskich opowiadaczy, ale też spróbować zachęcić wszystkich zainteresowanych do opowiadania różnych historii. Zarówno tych zaczerpniętych z bajek, legend i mitów jak też tych, które napisało samo życie. Jednym ze sposobów na upowszechnienie opowiadania historii będzie adresowany głównie do uczniów i studentów konkurs „Spotkania z Opowieścią” na opowiedzenie jakiejś historii.