Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Salonik prasowy czasopisma "PA.RA"

Salonik prasowy czasopisma "PA.RA"

Prezentacja specjalnego numeru gazety „PA.RA” przygotowanego z okazji setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig. 

„PA.RA” to czasopismo wydawane w 2018 roku przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w ramach obchodów 100-lecia niepodległości. Stylizowane graficznie na gazetę sprzed 100 lat, w tytule dowołujące się do pary – wytworzonej i ujarzmionej siły, która zmieniła historię świata, gazeta prezentowała artykuły poświęcone historii i dziedzictwu kulturowemu Lublina ostatnich stu lat opowiedzianych przez pryzmat ludzi, miejsc i wydarzeń.

Chcemy w tej gazecie wskrzesić i pokazać „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę” i „ciśnienie” do angażowania się w ważne sprawy, ale też realizowania swoich marzeń i zmieniania świata

– mówił o gazecie Tomasz Pietrasiewicz – pomysłodawca i twórca idei czasopisma.

Dotychczas ukazało się 21 numerów czasopisma – 17 numerów regularnych plus 4 numery specjalne.

 

Kolejny numer specjalny „PA.RY” ukazuje się z okazji obchodów setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig. W numerze zatytułowanym „Chwile szczęśliwe” pojawią się artykuły dotyczące związków Julii Hartwig z Lublinem. Czytelnicy odnajdą w numerze stałe rubryki takie jak „Krakowskie Przedmieście”, „Zdjęcie z historią”, „Historia mówiona”, „Słowa są wolne”, a także komiks i felieton. Dodatkiem do „PA.RY” będzie „Wędrownik” śladami rodziny Hartwigów po Lublinie.

Wśród autorów tekstów: Wiola Wejman, Marcin Fedorowicz, Piotr Nazaruk, a także stali współpracownicy: Tomasz Dostatni OP, Paweł Próchniak, oraz autorzy zaproszeni do redagowania numeru specjalnego: Volodymyr Dyshlevuk i Aleksander Wójtowicz.

 

Salonik prasowy „PA.RY” on-line odbył się 9 czerwca 2021 roku

O specjalnym numerze „PA.RY” rozmawiali członkowie redakcji i zaproszeni do współtworzenia numeru specjalnego autorzy.

Zapis spotkania jest dostępny na kanale YouTube Bramy Grodzkiej.

 

 

 

 

Więcej o obchodach  setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig:

http://teatrnn.pl/kalendarium/informacje/setna-rocznica-urodzin-julii-hartwig/  

 

Organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

Patronat i współpraca: Córka Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego, malarka Danielle Lehtinen

Partner: Miasto Lublin

 

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

OTWARTA BRAMA. Vlog Tomasza Dostatniego OP

Pa.Ra - Julia Hartwig 

https://www.youtube.com/watch?v=-iqRCaDPXeY