Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rozmowa wokół książki Łukasza Garbala "Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa"

Termin:1 marca 2019 roku, godzina 17:00
 
Miejsce: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul.Grodzka 21
 
W rozmowie udział wezmą: Łukasz Garbal, Tomasz Dostatni OP
 
 
 
Jan Józef Lipski (1926-1991) wiele zdziałał dla integrowania opozycji. Kiedy władza próbowała dzielić Polaków na grupy zainteresowane tylko własnym interesem - łączył różne środowiska. Zamiast demagogii wolał dialog; nawet w sporze starał się znaleźć miejsca wspólne. Ideologii przeciwstawiał samoorganizację społeczeństwa.
 
Fascynujące życie Lipskiego jest kluczem do zrozumienia powojennej historii Polski i lustrem, w którym zobaczymy dzień dzisiejszy. 
 
Lipski uczy nas, że nie tyle opór z bronią w ręku - co odwaga cywilna, nie uleganie pokusom konformizmu, rzetelne wykonywanie swojej pracy - sprawiły, że Polska mogła odrodzić się po latach jako niepodległe państwo. To żmudne budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczynało się od kilkudziesięciu zaangażowanych inteligentów, a jego kulminacją była pokojowa rewolucja "Solidarności". Ta oddolna presja doprowadziła nas do wolności. I tego Lipskiego uczyła tragedia powstania: ostrożności w nawoływaniu do retorycznych szarż. Uczmy się dziś od niego i tej ostrożności, i patriotyzmu, patriotyzmu ludzi wolnych.
 
Łukasz Garbal, kustosz dyplomowany w Instytucie Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, oddziale Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, edytor pism Jana Józefa Lipskiego, autor książek "Ferdydurke". Biografia powieści, Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie. Absolwent polonistyki KUL, pierwszy sekretarz redakcji pisma "Scriptores Scholarum".
 
 
Więcej o książce:
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PORTALE O WYDARZENIU;

Lublin

Lubelski Serwis Informacyjny

Kategorie

Słowa kluczowe