Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rozmowa wokół książki Davida Silberklanga „Bramy łez. Zagłada w dystrykcie lubelskim” / Book Discussion Meeting

Rozmowa wokół książki Davida Silberklanga „Bramy łez. Zagłada w dystrykcie lubelskim” / Book Discussion Meeting
Okładka książki Davida Silberklanga „Bramy łez. Zagłada w dystrykcie lubelskim”, fot. Patryk Pawłowski. Na okładce wykorzystano reprodukcję zdjęcia z getta w Lublinie z Archiwum Fotograficznego Yad Vashem.

Dnia 29 marca 2023 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyła się rozmowa wokół książki Davida Silberklanga „Bramy łez. Zagłada w dystrykcie lubelskim”.

W rozmowie udział wzięli: Andrzej Żbikowski i Jakub Chmielewski. Rozmowę poprowadził: Mirosław Filipowicz.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu dr. Davida Silberklanga, uczestniczącego w rozmowie zdalnie.

 

Rozmowa była transmitowana na kanale YouTube Bramy Grodzkiej.

„Bramy łez. Zagłada w dystrykcie lubelskim” to pierwsza publikacja wydana pierwotnie w języku angielskim, której autor rozpatruje kwestię zagłady Żydów na terenie dystryktu lubelskiego, odgrywającego zasadniczą rolę w prowadzonej przez nazistów polityce antyżydowskiej. Jako centralny punkt dowodzenia akcją „Reinhardt” Lublin ma również kluczowe znaczenie dla zrozumienia reakcji ludności żydowskiej wobec Zagłady. Analizę przeprowadzoną w książce wytyczają dwa powiązane ze sobą wątki – przymusowe przesiedlenia ludności oraz roboty przymusowe. Pierwsze gorzkie wspomnienia tych wydarzeń, będących niezmiennymi składowymi niemieckiej polityki, stały się następnie decydującym czynnikiem działań podejmowanych przez Żydów.

Publikacja „Bramy łez. Zagłada w dystrykcie lubelskim” („Gates of Tears. The Holocaust in the Lublin District”) to wydana przez Instytut Yad Vashem w 2013 roku monografia autorstwa izraelskiego historyka Davida Silberklanga, przez wiele lat redaktora naczelnego „Yad Vashem Studies”. Mimo zaawansowania badań nad historią Holocaustu pozycja ta jest pierwszym kompleksowym studium Zagłady na Lubelszczyźnie i wypełnia istotną lukę w literaturze przedmiotu. Tekst powstał na podstawie bogatej dokumentacji: akt niemieckich instytucji okupacyjnych oraz materiałów wytworzonych w trakcie powojennych śledztw i procesów, lecz przede wszystkim źródeł żydowskich – akt Rady Żydowskiej w Lublinie i Żydowskiej Samopomocy Społecznej oraz ksiąg pamięci i przechowywanych w różnych archiwach wspomnień i relacji. Jest to niezwykle interesująca, dobrze napisana i przynosząca wiele ważnych konstatacji pozycja, która dotychczas nie doczekała się polskiego przekładu.

z recenzji Dariusza Libionki

David Silberklang – dr, historyk Międzynarodowego Instytutu Badań nad Zagładą Yad Vashem; były redaktor, obecnie członek rady redakcyjnej czasopisma „Yad Vashem Studies”; redaktor serii „The Holocaust Survivors’ Memoirs Project” oraz główny historyk w projekcie rozwoju instytutowego muzeum (Museum Development Project). Od wielu lat reprezentuje Izrael w Academic Working Group i Committee on Holocaust Denial and Antisemitism of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Wykłada historię Żydów na Uniwersytecie w Hajfie w ramach programu studiów podyplomowych z badań nad Zagładą oraz na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Książka Gates of Tears była finalistką National Jewish Book Award oraz Yad Vashem International Book Prize in Holocaust Research.

Andrzej Żbikowski – historyk, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Zajmuje się badaniami nad najnowszymi dziejami polskich Żydów. Autor publikacji m.in. „U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939 - lipiec 1941”, „Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały”, „Karski (historia życia Jana Karskiego w oparciu o kontekst Państwa Podziemnego w latach 1939–1945)”, współautor książek m.in.: „Atlas historii Żydów polskich”, „Pamięć, Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie”.

Jakub Chmielewski – pracownik Działu Historii Państwowego Muzeum na Majdanku, W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami związanymi z prześladowaniem i zagładą Żydów na Lubelszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem Lublina i KL Lublin. Autor m.in. artykułów poświęconych lubelskiemu Judneratowi i policji żydowskiej, zagładzie lubelskich gett i Żydom w KL Lublin. Niebawem ukończy pracę nad rozprawą doktorską poświęconą lubelskiemu Judenratowi.

Sprzedaż publikacji rozpoczęła się w dniu promocji. Informacje o sprzedaży książki na stronie Wydawnictwa TNN.

[ENG]Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Book Discussion Meeting – David Silberklang "Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District"Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Guest speakers: Andrzej Żbikowski, Jakub Chmielewski

Hosted by: Mirosław Filipowicz

The meeting started with a lecture delivered by David Silberklang who joined us online.

The Book Discussion Meeting was broadcasted on the YouTube channel of Brama Grodzka.

The book entitled "Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District" is a monograph first published by the Yad Vashem Institute in 2013 and authored by the Israeli historian David Silberklang, the former editor-in-chief of Yad Vashem Studies. Despite the advanced level of studies on the history of the Holocaust, the book by Silberklang is the first comprehensive study of the Holocaust in the Lublin Region and closes an essential gap in the literature on the subject. The text of the book was prepared on the basis of extensive documentation: records from German occupation institutions and materials produced in the course of post-war investigations and trials, but above all else on Jewish historical sources – records from the Jewish Council in Lublin and the Jewish Social Self-Help Committee, as well as memorial books, memoirs and accounts kept in a variety of archives. Gates of Tears is an extremely interesting, well-written and thought-provoking publication which has not been previously translated into Polish.

Współpraca / CooperationBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Partner projektu / The Partner of the ProjectBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

 

 

 

Przygotowanie i wydanie polskiego tłumaczenia książki Davida Silberklanga „Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District ” to projekt wydawniczy towarzyszący obchodom 80. rocznicy akcji „Reinhardt” realizowanym przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

The preparation and publication of the Polish translation of David Silberklang’s "Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District" is a project organised by the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre to accompany the commemoration of the 80th anniversary of the beginning of Operation Reinhard.

Regulamin wydarzenia

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Spotkanie wokół książki o Zagładzie w dystrykcie lubelskim

Rozmowy wokół książki Davida Silberklanga w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN

„Bramy łez. Zagłada w dystrykcie lubelskim”. Rozmowa wokół książki Davida Silberklanga

Rozmowa wokół książki Davida Silberklanga  „Bramy łez. Zagłada w dystrykcie lubelskim”.

Rozmowa wokół książki Davida Silberklanga „Bramy łez. Zagłada w dystrykcie lubelskim”

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Kategorie