Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rozmowa wokół książki "Akcja "Reinhardt". Historia i upamiętnienie" - WYDARZENIE ODWOŁANE

W związku z panującą pandemią COVID-19 WYDARZENIE zostało ODWOŁANE.

Rozmowa wokół książki Akcja "Reinhardt". Historia i upamiętnienie przygotowanej pod redakcją naukową Stephana Lehnstaedta i Robert Traby.

 

Data: 16 marca 2020 roku

Godzina: 19:00

Miejsce: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21.

 

W rozmowie udział wezmą:

Robert Traba, Anna Ziębińska-Witek, Dariusz Libionka i Tomasz Kranz.

Spotkanie poprowadzi Joanna Zętar.

 

Akcja “Reinhardt” jest określeniem nadanym przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej dla określenia mordu na Żydach w ramach tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Akcję zrealizowano głównie w specjalnie zorganizowanych obozach zagłady. Między marcem 1942 a październikiem 1943 r. zginęło co najmniej 1,8 miliona ludzi, których według nazistowskich ustaw rasowych uznano za Żydów. Pomimo gigantycznych rozmiarów zbrodni wiedza o niej pozostaje znikoma […]

Fragment Wstępu

 

 

 

Spotkanie stanowi element przedsięwzięcia opowiedzieć / miejsca, które jest kolejnym - trzecim - ogniwem cyklu Kręgi Zagłady / akcja „Reinhardt”. Dotychczas były to spotkania o charakterze seminaryjnym organizowane przez działającą przy Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" Pracownię Antropologii Słowa.

 

Rozmowa odbywa się w ramach cyklu otwartych seminariów humanistycznych „Spotkania w Bramie” organizowanych przez portal ohistorie.eu i Towarzystwo Historiograficzne.

 

Spotkanie poprzedzi Misterium „Światła i Ciemności” organizowane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w celu upamiętnienia kolejnych rocznic zagłady lubelskiego getta (16 marca 1942 r.). Misterium rozpoczyna się w godzinach wieczornych odczytywaniem w Bramie Grodzkiej setek nazwisk przedwojennych mieszkańców dzielnicy żydowskiej.