Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rocznica śmierci Józefa Czechowicza

Działania upamietniające rocznicę śmierci Józefa Czechowicza

Dzień 9 września 1939 roku - bombardowanie Lublina - otwiera w historii miasta serię apokaliptycznych zdarzeń, które na zawsze je odmieniły. To wtedy też między godziną 9.00 a 10.00 zginął Józef Czechowicz. Jedna ze spadających bomb trafiła w kamienicę przy ul. Krakowskie Przedmieście 46, w której w zakładzie fryzjerskim przebywał poeta.

 

To wiemy na pewno. To, co nastąpiło później - wszystkie okoliczności towarzyszące tej śmierci - łącznie z identyfikacją ciała i pochówkiem Czechowicza są niejasne.
 

9 września 2009 r. minęła 70. rocznica tragicznej śmierci poety. Z tej okazji Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zainicjował szereg działań upamiętniających ten fakt. Na Placu Czechowicza 1, przy pomniku Józefa Czechowicza od 9.00 do 16.00 odbyło się „Czytanie Czechowicza” – młodzież z lubelskich szkół czytała wiersze poety. Na ręcznej maszynie typograficznej z 1903 roku drukowano specjalną ulotkę okolicznościową. Każdy chętny mógł własnoręcznie wykonać druk na zabytkowej maszynie typograficznej, przygotowany przez Izbę Drukarstwa. Kolejnyn etapem działań było "Pisanie Czechowicza" – wkomponowanie w przestrzeń miasta napisów upamiętniających tragiczną śmierć poety. O godz. 19.00 w Archikatedrze Lubelskiej odbyła się Msza święta w intencji Józefa Czechowicza, homilię wygłosił ks. Alfred Wierzbicki.
 

W 37. numerze Scriptores znajdziemy opracowane materiały audio i video oraz wypowiedzi Władysława Panasa na temat J. Czechowicza. "Bombardowanie Lublina 09.09.1939. Śmierć Józefa Czechowicza" - książka Tomasza Pietrasiewicza jest próbą uściślenia niejednoznacznych faktów dotyczących tragicznej śmierci poety. Jednocześnie subtelnie pokazuje rozedrganą atmosferę Lublina podczas ataków lotniczych we wrześniu 1939 roku. Publikacja zawiera fotografie z bombardowania Lublina, oraz teksty źródłowe dotyczące śmierci poety. Warto również pamiętać, że w 1999 roku sesja Czytanie Czechowicza, zapoczątkowała animacyjno-artystyczne upamiętnianie i popularyzowanie twórczości Józefa Czechowicza przez Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN”.