Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rocznica śmierci Józefa Czechowicza (9.9.2015)

9 września 2015 r. upłynęło 76 lat od tragicznej śmierci Józefa Czechowicza.

Dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", Domu Słów i Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza 9 września, godz. 9.30 to moment, kiedy przypada 76. rocznica jednego z najbardziej tragicznych momentów w historii Lublina – o tej właśnie godzinie miało się rozpocząć bombardowanie miasta przez Niemców, w wyniku którego zginęło około 1000 osób. Był wśród nich również Józef Czechowicz.
 
Właśnie o tej godzinie spotkaliśmy się w miejscu, gdzie zginął autor "Poematu o mieście Lublinie", by na chwilę się zatrzymać, oddać hołd ofiarom, posłuchać wierszy Czechowicza. Spotkanie organizowali i wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta, lubelskich szkół (Gimnazjum nr 19, III LO, VIII LO, IX LO, ZS nr 1), Ośrodka „Brama Grodzka” – Teatr NN" i Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza – Oddziału Muzeum Lubelskiego.
 
Z kolei po południu o godz. 17.00 w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu Wiesława Michockiego pt. "Czechowicz z 1969 roku". Zachowana na taśmie 16 mm niema kopia zawiera film dokumentujący otwarcie Muzeum Józefa Czechowicza w 1968 roku, montaż pomnika poety i jego odsłonięcie oraz uroczystości 30. rocznicy jego śmierci w 1969 roku z udziałem m.in. Wacława Gralewskiego, Konrada Bielskiego, Anny Kamieńskiej. Po projekcji odbyła się rozmowa z dr. Józefem Ziębą, pierwszym kierownikiem Muzeum Czechowicza oraz prof. dr hab. Tadeuszem Kłakiem – wybitnym badaczem twórczości autora Nuty człowieczej, a także jednym z organizatorów Muzeum, który poszukiwał i gromadził na jego potrzeby rękopisy i pamiątki po poecie. 
 
MEDIA O WYDARZENIU
 
76. rocznica śmierci Józefa Czechowicza. Pamiętamy o poecie
 
Rocznica śmierci Józefa Czechowicza
 
Lublin pamięta o wielkim poecie
 
Lublin. Uczczono pamięć poety Józefa Czechowicza
 
09.09.2015 'Aktualności Radia Lublin'
 
Bombardowanie Lublina - mija 76 lat od tragicznych wydarzeń. Uroczystości, spotkania
 
06.09.2015 „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa” 

 

Rocznica śmierci Józefa Czechowicza

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe