Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rocznica śmierci Józefa Czechowicza (9.9.2013)

9 września 2013 r. minęła 74. rocznica tragicznej śmierci poety podczas bombardowania Lublina. Józef Czechowicz zginął w zakładzie fryzjerskim w kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 46.

Z tej okazji Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" przygotował szereg działań upamiętniających ten fakt. Na Placu Czechowicza 1, przy pomniku Józefa Czechowicza od 10.00  do 13.00 odbyło się „Czytanie Czechowicza” – młodzież z lubelskich szkół oraz wszyscy chętni mogli przeczytać wiersze poety, a zainteresowani otrzymali wydrukowaną na ręcznej maszynie typograficznej specjalną ulotkę okolicznościową.
 

Zobacz galerię zdjęć z poprzednich lat >>>