Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rocznica śmierci Józefa Czechowicza (9.9.2012)

Józef Czechowicz - 73. rocznica śmierci lubelskiego poety.

9 września 2012 roku, o godzinie 12:00 pod Pomnikiem Czechowicza odczytywaliśmy  "Poemat o mieście Lublinie".
 

37. numerze Scriptores znajdziemy opracowane materiały audio i video oraz wypowiedzi Władysława Panasa na temat J. Czechowicza. "Bombardowanie Lublina 09.09.1939. Śmierć Józefa Czechowicza" - książka Tomasza Pietrasiewicza jest próbą uściślenia niejednoznacznych faktów dotyczących tragicznej śmierci poety. Jednocześnie subtelnie pokazuje rozedrganą atmosferę Lublina podczas ataków lotniczych we wrześniu 1939 roku. Publikacja zawiera fotografie z bombardowania Lublina, oraz teksty źródłowe dotyczące śmierci poety. Warto również pamiętać, że w 1999 roku sesja Czytanie Czechowicza, zapoczątkowała animacyjno-artystyczne upamiętnianie i popularyzowanie twórczości Józefa Czechowicza przez Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN”.

Rocznica śmierci Józefa Czechowicza

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe