Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rocznica śmierci Józefa Czechowicza (9.9.2010)

Obchody 71. rocznicy śmierci Józefa Czechowicza

9 września (czwartek) 2010 r. minełą 71. rocznica tragicznej śmierci poety Józefa Czechowicza. Z tej okazji Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprezentował swoje najnowsze wydawnictwo. 

 


O godz. 17:00 w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyłą się prezentacja okolicznościowej publikacji – „Wiersze” Jewhena Małaniuka w przekładzie Józefa Czechowicza. Gościem Bramy Grodzkiej była Hałyna Dubyk, która opracowała przygotowany tom. Wprowadzenie: Tomasz Pietrasiewicz. Spotkanie prowadził dr Jarosław Cymerman.

 


Hałyna Dubyk (urodzona w Brzozdowcach na Ukrainie), absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej praca magisterska poświęcona polskim kontaktom Jewhena Małaniuka została wyróżniona w konkursie Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tłumaczka poezji ukraińskiej i rosyjskiej. Pisze rozprawę doktorską na UKSW. Publikowała w "Borussii", "Zeszytach Literackich", "Zeszytach Historycznych", "Nowej Polszy".

 


W ciągu dnia od godz. 10.00 do 16.00 na Placu Czechowicza 1, przy pomniku poety, odbyło się „Czytanie Czechowicza”. Młodzież z lubelskich szkół oraz wszyscy chętni czytali wiersze poety. Na ręcznej maszynie typograficznej z 1903 roku była drukowana unikatowa ulotka. Każdy chętny mógł samodzielnie wykonać na niej druk.

Rocznica śmierci Józefa Czechowicza

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe