Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rocznica śmierci Józefa Czechowicza (9.9.2009-10.9.2009)

Działania upamietniające 70. rocznicę śmierci Józefa Czechowicza

9 września 2009 r. minęła 70 rocznica tragicznej śmierci poety Józefa Czechowicza. Z tej okazji Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zainicjował szereg działań upamiętniających ten fakt. Na Placu Czechowicza 1, przy pomniku Józefa Czechowicza od 9.00 do 16.00 odbyło się „Czytanie Czechowicza” – młodzież z lubelskich szkół czytała wiersze Józefa Czechowicza. Na ręcznej maszynie typograficznej z 1903 roku drukowano specjalną ulotkę okolicznościową. Każdy chętny mógł własnoręcznie wykonać druk na zabytkowej maszynie typograficznej, przygotowany przez Izbę Drukarstwa.

 


Kolejnyn etapem działań było "Pisanie Czechowicza" – wkomponowanie w przestrzeń miasta napisów upamiętniających tragiczną śmierć poety. O godz. 19.00 w Archikatedrze Lubelskiej odbyła się Msza święta w intencji Józefa Czechowicza, homilię wygłosił ks. Alfred Wierzbicki.

 


10.09.2009 r. w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się spotkanie „10 lat po sesji Czytanie Czechowicza”. Sesja była próbą podsumowania działań Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” związanych z poetą Józefem Czechowiczem. Na spotkanie zaproszeni zostali między innymi: prof. Paweł Próchniak, prof. Józef Fert, prof. Andrzej Tyszczyk, ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, Józef Zięba, Jarosław Cymerman. Podczas sesji odbyła się również promocja dwóch nowych wydawnictw Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” poświęconych poecie. Scriptores 37. Panas. Czytanie Czechowicza - druga publikacja poświęcona Władysławowi Panasowi a czwarta poświęcona Józefowi Czechowiczowi. Zawiera teksty krytyczne, szkice, eseje W. Panasa i materiały z sesji poświęconej J. Czechowiczowi w 60. rocznicę śmierci. 

 


W 37. numerze Scriptores znajdziemy opracowane materiały audio i video oraz wypowiedzi W. Panasa na temat J. Czechowicza. Tomasz Pietrasiewicz, Bombardowanie Lublina 09.09.1939. Śmierć Józefa Czechowicza - książka jest próbą uściślenia niejednoznacznych faktów dotyczących tragicznej śmierci poety. Jednocześnie subtelnie pokazuje rozedrganą atmosferę Lublina podczas ataków lotniczych we wrześniu 1939 roku. Publikacja zawiera fotografie z bombardowania Lublina, oraz teksty źródłowe dotyczące śmierci poety. Powyższe publikacje wydane zostały w związku z 70. rocznicą śmierci poety. Warto również pamiętać, że w 1999 roku sesja Czytanie Czechowicza, zapoczątkowała animacyjno-artystyczne upamiętnianie i popularyzowanie twórczości Józefa Czechowicza przez Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN”.

Rocznica śmierci Józefa Czechowicza

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe