Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rewitalizacja: Zagospodarowanie Trasy Podziemnej

Działania związane z rewitalizacją Starego Miasta w Lublinie.

W roku 2005 Ośrodek "Brama Grodzka 0- Teatr NN" przejął tzw. Trasę Podziemną. Od kilku lat po jej wykonaniu stała ona niezagospodarowana – nie było żadnego pomysłu co do programu użytkowego dla tego miejsca. Okazało się, że Trasa była budowana bez żadnego programu użytkowego. Tak więc tworzenie takiego programu dla Trasy związane było z licznymi ograniczeniami wynikającymi z rozwiązań jakie przyjęto przy jej budowie.


W oparciu o Trasę powstał w strukturze organizacyjnej Ośrodka nowy dział - Pracownia Edukacji Historycznej. Głównym celem Pracowni stało się prowadzenie programów edukacyjnych popularyzujących historię Lublina. Pracownia stała się gospodarzem podziemi lubelskiego Trybunału oraz połączonej z nimi piwnic przebiegających pod ulicami Złotą i Archidiakońską. Trasa została udostępniona zwiedzającym w dniu 2 czerwca 2006 roku.
>>> czytaj więcej o otwarciu Trasy Podziemnej w Kalendarium Ośrodka
 

Wśród działań Pracowni można wymienić: Spotkania z przeszłością Lublina. Historia żywa” (2005), teatralizowane prezentacje lubelskich legend – „Dominikańskie opowieści”, oraz coroczną inscenizację pożaru Lublina z roku 1719 roku odbywającą się w przestrzeni Starego Miasta i odbywające się również co roku „Misterium Dzwonu”.

 

 

Oto fragment opracowania dotychczasowego koncepcji wykorzystania Trasy:
„Przyjęliśmy koncepcję wykorzystania trasy jako miejsca, które ma opowiadać o historii Lublina. Najwłaściwszą formą wydała się „teatralizacja” przejścia przez Trasę – stworzenia rodzaju przedstawienia teatralnego, które z jednej strony miałoby charakter edukacyjny, z drugiej byłoby formą zabawy. Do pokazania historii miasta, tego jak się rozwijało postanowiliśmy użyć makiet – uważając, że mogą one stać się również elementem scenografii teatralnej. Dodatkowym argumentem było to, że w samej siedzibie Ośrodka stoi makieta pokazująca przedwojenny lubelski Zespół Staromiejski".


Zdecydowaliśmy, że „atrakcją” Trasy Podziemnej będzie zbudowany w największej Sali Trasy tzw. teatrzyk mechaniczny. Było kilka propozycji na to co ma się dziać w tym teatrzyku począwszy od opowiedzenia jednej z lubelskich legend, skończywszy na pokazaniu pożaru miasta Lublina z 1719 r. Długo nie mogliśmy znaleźć osoby, która podjęłaby się zbudowania teatrzyku. Dopiero izraelski scenograf i reżyser Awiszaj Hadari zdecydował się na to. Ustaliliśmy, że w Teatrzyku będzie odtworzony pożar Lublina z 1719 r. według obrazu znajdującego się w Bazylice Dominikańskiej.

 

 

I jeszcze krótki opis Lubelskiej Trasy Podziemnej:
Długość - ok. 280 m
Największa głębokość - ok. 12 m
Wejście - piwnice Trybunału
Wyjście - Plac po Farze

Przejście Trasą Podziemną jest podróżą przez historię Lublina. Pomagają nam w tym makiety pokazujące powstanie i rozwój Lublina na przestrzeni ok. 1000 lat.


Co zobaczymy?

Makiety:
1. Okres przedlokacyjny (ok. VIII w.) - pow. 3,73 m², skala 1:750, ilość obiektów: 45
2. Miasto lokacyjne (ok. XIV w.) - pow.2,21 m², skala 1:450, ilość obiektów: 180
3. Miasto (z ok. 1570 r.) - pow. 4,73 m², skala 1:500, ilość obiektów: 600
4. Miasto (z ok. 1670 r.) - pow: 4,96 m² skala 1:550, ilość ok. 2000 obiektów.
5. Dwie dawne panoramy miasta: najstarszy widok Lublina z XVI w. i najbardziej znany widok z pierwszej połowy wieku XVII.

Tak więc wykonane makiety zajmują 20,6 m². Jest na nich ok. 2000 obiektów.

 

Orientacyjny czas przejścia przez całą Trasę: ok. 50 min.

 

Więcej informacji o Trasie Podziemnej www.podziemia.teatrnn.pl

 


Tomasz Pietrasiewicz

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Galerie

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe