Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

RemiksLab (10-12.10.2014)

"RemiksLab” to trzydniowe spotkanie, którego uczestnicy będą pracować w Ośrodku “Brama Grodzka - Teatr NN” nad sposobami kreatywnego tworzenia cyfrowych opowieści opartych na remiksowaniu zdigitalizowanych dokumentów, dostępnych w bibliotekach i archiwach.

 

Działanie jest skierowane do studentów, nauczycieli, edukatorów, pracowników instytucji kultury.

Instytucje kultury i organizacje pozarządowe publikują w internecie miliony zdigitalizowanych książek, zdjęć, dokumentów. Podczas “RemiksLabu” będziemy szukać nowych sposobów prezentowania ich internautom i ponownego wykorzystywania tych materiałów.

 

 

 

Jeśli chcesz zmierzyć się z tym wyzwaniem zapraszamy! W ramach “RemiksLabu” możesz pracować w jednej z czterech grup warsztatowych:

    - warsztat edukacyjny - Aleksandra Janus;
    - warsztat cyfrowego opowiadania historii - Joanna Zętar, Łukasz Kowalski, Marcin Wilkowski;
    - warsztat gier - Construct2 - Stanisław Skulimowski;
    - warsztat wizualizacji - Radosław Bomba.

 

 

Zadaniem grup będzie:

    - stworzenie scenariuszy lekcji i zajęć dla szkół z wykorzystaniem nowych mediów i zdigitalizowanych materiałów dokumentalnych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny oraz scenariuszy lekcji z wykorzystania Construct 2 do tworzenia remiksów (warsztat edukacyjny, warsztat gier);
    - opracowanie wzorcowych projektów tanich i łatwych do wdrożenia działań internetowych i aplikacji dla instytucji kultury czy organizacji pozarządowych wykorzystujących materiały zdigitalizowane (warsztat cyfrowego opowiadania historii);
    - opracowanie metody wdrożenia wizualizacji w opowiadaniu o dziedzictwie kulturowym (warsztat wizualizacji).


 

Zgłoś swój akces wysyłając maila z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres [email protected]. Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2014 roku.


>>> pobierz formularz

 

Ogłoszenie listy osób przyjętych na RemiksLab nastąpi do 28 września 2014 roku.

 

W ramach projektu finansujemy uczestnikom wyżywienie, a dla uczestników z poza Lublina również noclegi.  

 

 

 

Materiały uzyskane podczas całego przedsięwzięcia, czyli: scenariusze zajęć, wzorcowe projekty, aplikacje multimedialne, metody wdrożenia wizualizacji będą udostępnione na wolnej licencji na stronie projektu oraz w publikacji multimedialnej. Dzięki temu każdy animator, edukator będzie mógł wykorzystać je w swoich działaniach.

 

Działanie realizowane jest w ramach projektu "Remiks dokumentalny" przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", przy współpracy z:

    - Wydziałem Politologii UMCS w Lublinie
    - II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
    - Zespołem Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
    - Bychawskim Centrum Kultury

 

 

Kontakt:

Karolina Kryczka [email protected]

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 

 

 

Licencja Creative Commons
Treść opublikowana na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe