Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rekrutacja na seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie dla nauczycielek i nauczycieli z Lubelszczyzny (3.2018)

 

W dniach 11.03-20.03.2018 odbędzie się seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie na temat nauczania o Holokauście oraz historii i kulturze żydowskiej. Uczestnikami seminarium mogą być osoby z woj. lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego pracujące w tematyce szkolenia.

Seminarium szkoleniowe odbywa się w ramach programu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Koordynatorem regionalnym programu w województwie lubelskim jest Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są na stronie ORE:
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3732

 

Dla kogo:

 • Nauczycielki i nauczyciele wszystkich przedmiotów realizujący nauczanie o Holokauście oraz historii i kulturze Żydów, edukatorki i edukatorzy w zakresie wymienionego tematu
 • Trenerki i trenerzy edukacji na rzecz praw człowieka
 • Przedstawicielki i przedstawiciele z ośrodków doskonalenia nauczycieli

 

Kryteria rekrutacji uczestników:

 • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce;
 • dalsze plany związane z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia po seminarium;
 • zgoda dyrektora (pracodawcy) na oddelegowanie pracownika;
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego;
 • jedną placówkę mogą reprezentować maksimum 2 osoby (w uzasadnionych sytuacjach)
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na udział w warsztatach; (podczas całego szkolenia grupie będzie towarzyszyć tłumacz)

 

Warunki:
Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży (1610 pln) i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę (100€) dla Yad Vashem wynikającą z organizacji szkolenia. Organizatorzy pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.


Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie!

 

Termin składania zgłoszeń:
4 lutego 2018

 

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie:
9 lutego 2018

 

Zgłoszenia:
Wyłącznie poprzez formularz szkoleń dostępny na stronie ORE!
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3732

 

Instrukcja zgłoszenia:

 1. Załóż konto na stronie szkoleń ORE: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja
 2. Zaloguj się na swoje konto, wybierz szkolenie i opcję "Szczegóły" i "Zapisz się"
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, załącz skan zgody przełożonych na udział w szkoleniu i wyślij formularz.

 

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

 

Informacje:
Izabela Czumak
Dominika Majuk
81 532 58 67
 

 

MEDIA O WYDARZENIU:

 

Seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Izraelu dla edukatorów z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

http://www.bbedukacja.pl/?p=71657

 

Seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Izraelu dla edukatorów z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

https://www.ore.edu.pl/2018/01/seminarium-szkoleniowe-w-instytucie-yad-vashem-w-izraelu-dla-edukatorow-z-wojewodztwa-lubelskiego-swietokrzyskiego-i-podkarpackiego/