Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rekrutacja na seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem dla nauczycielek i nauczycieli z Polski (10.2018)

 

W dniach 13.10 - 23.10.2018 odbyło się seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze. Uczestnikami i uczestniczkami szkolenia były osoby z Polski pracujące w tematyce szkolenia.

Seminarium szkoleniowe odbyło się w ramach programu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Koordynatorem regionalnym programu w województwie lubelskim jest Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są na stronie ORE:
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3815

 

Dla kogo:

  • Nauczycielki i nauczyciele wszystkich przedmiotów realizujący nauczanie o Holokauście oraz historii i kulturze Żydów, edukatorki i edukatorzy w zakresie wymienionego tematu (rekrutacja ogólnopolska)
  • Trenerki i trenerzy edukacji na rzecz praw człowieka
  • Przedstawicielki i przedstawiciele z ośrodków doskonalenia nauczycieli

 

Kryteria rekrutacji uczestników:

  • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce;
  • dalsze plany związane z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia po seminarium;
  • zgoda dyrektora (pracodawcy) na oddelegowanie pracownika;
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego;
  • jedną placówkę mogą reprezentować maksimum 2 osoby (w uzasadnionych sytuacjach)
  • Pożądana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na udział w warsztatach, ale nie jest ona koniecznością. Grupie towarzyszy tłumacz.

 

Warunki:

Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywał koszty podróży (około 1600 zł) i ubezpieczenia oraz wnosił opłatę w wysokości 100€ (płatne na miejscu w Yad Vashem) wynikającą z organizacji szkolenia.

Organizatorzy seminarium pokrywali koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

W programie seminarium przewidziano dwie części: część pierwsza organizowana w dniach 13–14 października 2018 r. obejmowała szkolenie wprowadzające, organizowane we współpracy z Muzeum Żydów Polskich Polin. ORE pokrywał koszty wyżywienia i noclegów w Sulejówku. Część druga obejmowała szkolenie w Yad Vashem (wylot 15 października i powrót 23 października 2018 r.).

 

 

 

 

Informacje:

ORE
Anna Różańska
e-mail: [email protected]
tel. 22 345 37 87 w. 237
 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Izraelu dla edukatorów z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego