Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Rekrutacja na seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem dla nauczycielek i nauczycieli z Polski (10.2017)

 
Termin nadsyłana zgłoszeń: 14 września 2017 r. 
Termin szkolenia: 21-29 października 2017 r.
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wraz z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie zaprasza do uczestnictwa w seminarium szkoleniowym dla polskich edukatorów, które odbędzie się w dniach 21-29 października w Jerozolimie w Izraelu.
Wymagania:
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, pozwalająca na udział w warsztatach prowadzonych w jęz. angielskim
  • przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: [email protected] 
  • szczegółowe warunki uczestnictwa określa Regulamin rekrutacji
 
 
Zgłoszenia:
Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
Formularze złoszeniowe należy przesyłać do p. Anny Różańskiej, adres e-mail:  [email protected]
Termin: 14 września 2017 r. 
 
 
Koszty: 
Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ wynikającą z organizacji szkolenia, określoną przez Yad Vashem, na rachunek wskazany przez Yad Vashem. 
Organizatorzy seminarium pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.
 
  • Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.
  • Regulamin rekrutacji dostępny tutaj.
  • Informacje o szkoleniu dostępne tutaj.
 
 
Zachęcamy nauczycielki i nauczycieli z Lublina i Lubelszczyzny do zgłaszania się na seminarium.
 
Seminarium jest realizowane w ramach programu ORE "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów", któremu patronują Ministerstwa Edukacji w Polsce i Izraelu, a partnerami są Instytut Polski w Tel Awiwie i Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.