Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Referat Aleksandry Zińczuk na włodawskim sympozjum "Na Bugu we Włodawie… Europejski Dialog Międzykulturowy".

Referat i multimedialna prezentacja związana z projektem „Historia Mówiona".
Wystąpienie Aleksandry Zińczuk na włodawskim sympozjum Na Bugu we Włodawie… Europejski Dialog Międzykulturowy na którym wygłosiła referat pt.: „Język chachłacki” i skrzyżowanie kultur na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, któremu towarzyszyła multimedialna prezentacja zarejestrowanych nagrań. Fragmenty relacji w języku chachłackim dostępne są na stronie www.chachlacki.tnn.pl.