Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Publikacja w "Oporniku" artykułu Anny Dąbrowskiej pt. „Sprawiedliwi”.

Publikacja prasowa poświęcona projektowi "Historia Mówiona".
Publikacja artykułu Anny Dąbrowskiej pt. „Sprawiedliwi”, „Opornik. Gazeta Obywatelska”, nr 35 (8/2008), w artykule wykorzystano fragmenty relacji ze zbiorów archiwum Historii Mówionej Ośrodka zebrane w ramach projektu "Światła w ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"