Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Publikacja w "Oporniku" artykułu Agaty Stolarz pt. "Marzec 68".

Publikacja artykułu prasowego poświeconego projektowi "Historia Mówiona".

W Lublinie odbyła się publikacja artykułu Agaty Stolarz pt. "Marzec 68", "Opornik. Gazeta Obywatelska", nr 33/34 (6/7/2008), artykuł to efekt zajęć fakultatywnych z historii mówionej prowadzonych w Ośrodku ze studentami dziennikarstwa UMCS w roku akademickim 2007/2008.