Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Publikacja w "Kurierze Lubelskim" rozmowy Ewy Czerwińskiej z Edwardem Soczewińskim pt. "Jesienią 1939 roku w Lublinie".

Publikacaja prasowa poświęcona projektowi "Historia Mówiona".
W Lublinie odbyła się publikacja rozmowy Ewy Czerwińskiej z Edwardem Soczewińskim pt. "Jesienią 1939 roku w Lublinie", "Kurier Lubelski", 6-7.09.2008.
Artykuł zainspirowany został programem Historia Mówiona.