Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Publikacja w „Kronice Tygodnia” artykułu Mariusza Parola pt. „Światła w ciemności”.

Publikacja prasowa związana z projektem „Historia Mówiona".
Publikacja artykułu Mariusza Parola pt. „Światła w ciemności”, w „Kronice Tygodnia” (pismo ukazuje się na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego i zamojskiego w nakładzie 12 tys. egzemplarzy); w artykule wykorzystano relacje ze zbiorów archiwum Historii Mówionej Ośrodka nagrane w ramach projektu „Światła w ciemności. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”.