Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Publikacja w "Gazecie Wyborczej" artykułu Małgorzaty Domagały pt.: „Siła wolnego słowa”.

Publikacja prasowa związana z projektem „Historia Mówiona".

W Lublinie odbyła się publikacja artykułu Małgorzaty Domagały pt.: „Siła wolnego słowa”,[w:]  „Gazeta w Lublinie”, 29-30.11.2008.
W artykule wykorzystano pochodzące ze zbiorów archiwum Historii Mówionej Ośrodka fragmenty relacji dotyczące niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w okresie PRL.