Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Rzeczpospolita Pszczelarska - spotkanie

 

Termin: 24 listopada 2016 r. (czwartek), godz. 17.00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

24 listopada  w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się spotkanie promujące projekt „Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia – Rzeczpospolita Pszczelarska”.

Pasieki od setek lat stanowią element krajobrazu kulturowego, a pszczelarstwo jest ważną częścią naszego dziedzictwa. Poprzez podjęte działania opowiedzieliśmy m.in. o niezwykłym projekcie zapoczątkowanym przez lubelskich pszczelarzy przed II wojną światową – stworzenia z Lubelszczyzny rodzaju zagłębia pszczelarskiego – Rzeczpospolitej Pszczelarskiej, jedynego takiego kompleksu pszczelarskiego w Europie.
 
Portal poświęcony pszczelarstwu w naszym regionie zawiera aplikację 3D – wirtualną pasiekę, w której użytkownik może wcielić się w rolę pszczelarza i przez 12 miesięcy opiekować się pszczołami. Przygotowaliśmy również mapę pasiek Lubelszczyzny, hasła tematyczne dotyczące m.in. ludowych wierzeń o pszczołach oraz blok materiałów poświęconych Stanisławowi Jasińskiemu - nestorowi lubelskiego pszczelarstwa.
Ważną częścią naszych działań było nagrywanie wspomnień pszczelarzy i naukowców zajmujących się pszczołami, gromadzenie archiwalnych fotografii i dokumentacja fotograficzna pasiek. Udało się zebrać i opublikować prawie 1000 fragmentów relacji  (audio, wideo, tekst) oraz kilkaset fotografii dostępnych online.
W spotkaniu promocyjnym wzięli udział lubelscy pszczelarze oraz Bożenna Jasińska – córka Stanisława Jasińskiego.
 
 
Model 3D wirtualnej pasieki i Rzeczpospolitej Pszczelarskiej wraz z animacją przygotowały w kooperacji studia Mutated Byte oraz Poligon Studio. 
Partner projektu:
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
Projekt dofinansowany został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Kultura Ludowa”.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Rzeczpospolita Pszczelarska - spotkanie promujące projekt Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie

Lubelszczyzna zagłębiem pszczelarstwa? Nietypowy projekt w Bramie Grodzkiej

Poznaj tradycje pszczelarskie i opiekuj się wirtualną pasieką    

Historia lubelskiego pszczelarstwa

Lublin: Rzeczpospolita Pszczelarska na portalu Teatru NN

Rzeczpospolita Pszczelarska. Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie

Rzeczpospolita Pszczelarska. Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie