Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przejście szlakiem pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”. 76. rocznica likwidacji getta na Podzamczu (17.03.2018)

Przejście szlakiem pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”. 76. rocznica likwidacji getta na Podzamczu (17.03.2018)

Z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został zrealizowany projekt, w ramach którego powstał w przestrzeni miasta szlak pamięci upamiętniający miejsca związane z zagładą lubelskich Żydów. Szczególnym obszarem na szlaku jest miejsce pamięci Umschlagpltaz, skąd wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu około 28 tys. żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn.

W ramach projektu powstał również internetowy serwis zawierający zagadnienia dotyczące zagłady lubelskich Żydów Lublin. Pamięć Zagłady oraz program edukacyjny dla uczniów i uczennic lubelskich szkół średnich. 

Przejście fragmentem szlaku pamięciBezpośredni odnośnik do tego akapitu

W związku z 76. rocznicą rozpoczęcia akcji "Reinhardt" Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" zorganizował Masz Pamięci. Przejście po szlaku pamięci "Lublin. Pamięć Zagłady".

Byl to przemarsz ostatnią drogą, którą przeszli lubelscy Żydzi przed deportacją z Podzamcza do obozu zagłady w Bełżcu.

Trasa wiedzie z miejsca po nieistniejącej synagodze Maharszala, ul. Ruską, Kalinowszczyzna, Turystyczną do ulicy Zimnej, gdzie zlokalizowana była rampa kolejowa.

Termin: 17 marca 2018, godz. 11.00

Początek: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

Droga na Umschlagplatz w LublinieBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Trasa marszu na lubelski Umschlagplatz została oznakowana za pomocą 21 betonowych płyt z tekstami i metalowymi opaskami, w których wycięte są litery alfabetu hebrajskiego. Liczba betonowych płyt rozmieszczonych wzdłuż trasy marszu Żydów na rampę nawiązuje do liczby liter w alfabecie hebrajskim, ostatnia – 22 litera – jest umieszczona w dachu kontenera, będącego częścią instalacji artystycznej „Nie/Pamięć Miejsca”, znajdującej się w miejscu pamięci Umschlagplatz (ul. Zimna), skąd od 17 marca do 14 kwietnia 1942 roku w ramach akcji „Reinhardt” niemieckie władze okupacyjne deportowały do obozu zagłady w Bełżcu blisko 28 tys. dzieci, kobiet i mężczyzn.

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Pamięci lubelskich Żydów

Rocznica utworzenia Szlaku Pamięci. Przeszli dawną drogą na Umschlagplatz

Lublinianie przeszli Szlakiem Pamięci

Ta studnia to jedyna budowla ocalała z żydowskiej części Lublina. Ruszyła renowacja