Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja numeru „Scripores”, pt. „Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta”.

Publikacja prasowa dotycząca Józefa Czechowicza.
W Lublinie odbyła się promocja numeru „Scripores”, pt. „ Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta”, w numerze wykorzystano liczne fragmenty relacji mówionych ze zbiorów Ośrodka.

 
1200 stron. Tyle w sumie liczą 3 tomy "Scriptores" poświęcone Józefowi Czechowiczowi, lubelskiemu poecie, o którym wydawało się, że już wszystko wiadomo.
Ukazał się kolejny z nich pt. "Mapa miejsc". Zawiera on 60 przedwojennych wycinków prasowych ukazujących Lublin, w jakim w żył i pisał Czechowicz oraz antologię ok. 120 lubelskich tekstów poety zawierającą poezję, prozę oraz publicystykę. Oprócz tego w numerze znajdziemy unikalne opracowania na temat zdjęć Czechowicza oraz jego licznych pseudonimów.
Ozdobą numeru jest "Przewodnik trasą Poematu o mieście Lublinie". Do każdego rozdziału dołączona jest rozkładana mapka. Numer liczy 450 stron.

Te 1200 stron wszystkich trzech numerów powstało w odpowiedzi na proste pytanie: dlaczego właściwie mówimy, że Czechowicz był "poetą lubelskim"? Odpowiadając na nie odkryliśmy Czechowicza jako dziennikarza, redaktora, bibliofila, nauczyciela, regionalistę i fotografa. Pomnikowa postać zamieniła się w intrygującego i wielowymiarowego człowieka bardzo zaangażowanego w życie swojego miasta.