Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja książki zawierającej relacje mówione pt.: „Opowieści z Bramy. Nimrod Ariav”.

Promocja książki związanej z projektem „Historia Mówiona".
W Bełżycach odbyła się prezentacja książki pt.: „Opowieści z Bramy. Nimrod Ariav”, książka zawiera liczne fragmenty relacji mówionych dotyczących Żydów w Bełżycach przed wojną i w czasie okupacji (prezentacja odbyła się w trakcie dorocznych uroczystości poświęconych ofiarom getta w Bełżycach).

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe