Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja książki Tomasza Pietrasiewicza pt.: "Brama Grodzka. Kręgi Pamięci".

Promocja publikacji związanej z projektem „Historia Mówiona".

 
3 grudnia w galerii "Gazety Wyborczej" Lublinie odbyła się promocja książki Tomasza Pietrasiewicza pt.: "Brama Grodzka. Kręgi Pamięci".. Książka opisuje większość zrealizowanych przez Ośrodek działań artystycznych. Oprawę graficzną publikacji przygotowała Małgosia Rybicka. Słowo wstępne podczas dyskusji o książce wygłosili prof. Jan Hudzik z UMCS i Grzegorz Józefczuk z "Gazety Wyborczej".

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe