Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja książki "Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice"

Promocja książki "Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice"

30 stycznia 2020 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyła się promocja książki Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice pod redakcją naukową Lechosława Lemeńskiego, Ewy Letkiewicz, Piotra Majewskiego, Jerzego Żywickiego.

W spotkaniu wzięli udział redaktorzy publikacji oraz autorzy tekstów.

Organizatorami spotkania byli: Miasto Lublin, Wydawnictwo UMCS i Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN".

Publikacja jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej Sztuka Lublina. Od średniowiecza do współczesności zorganizowanej w 2017 roku w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia lokacji Lublina.

 

Spotkanie wokół publikacji "Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności.
Studia i szkice", fot. Marcin Fedorowicz

Ze zgromadzonych w książce tekstów wyłania się spojrzenie na dziedzictwo artystyczne Lublina poszczególnych epok historycznych w duchu podsumowania dotychczasowych ustaleń badawczych. Zarazem wiele z prac podkreśla decydujące osiągnięcia i zjawiska, które wyznaczały dynamikę przemian tkanki urbanistycznej i artystycznej miasta. W ten sposób opracowanie to w pewnym stopniu wydobywa tzw. „węzłowe okresy” dla przemian i rozwoju sztuki Lublina, które określiły jej charakter i – jako takie – stanowią najważniejsze punkty odniesienia dla zrozumienia palimpsestowej struktury dziedzictwa artystycznego miasta.

Od Redakcji (fragment)

Publikację zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.