Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja książki Janusza Mozdzana „Historia Poczty Obozu Koncentracyjnego na Majdanku – O obozie, ludziach i listach”

Promocja książki Janusza Mozdzana na temat korespondencji więźniów obozu na Majdanku.
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN“
zorganizował promocję książki
Janusza Mozdzana
„Historia Poczty Obozu Koncentracyjnego na Majdanku – O obozie, ludziach i listach”

Spotkanie odbyło się
26 października (środa) 2011 roku
o godzinie 17:00
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21

W programie spotkania:
- wprowadzenie
 - Janusz Mozdzan - prezentacja książki
- Krzysztof Tarkowski (Państwowe Muzeum na Majdanku) - Korespondencja oficjalna i nieoficjalna więźniów Majdanka
- dyskusja.

O książce
Janusz Mozdzan: Historia Poczty Obozu Koncentracyjnego na Majdanku – O obozie, ludziach i listach / Postgeschichte des Konzentrationslagers Lublin - Majdanek – Über das Lager, Briefe und Menschen.

72 lata od wybuchu II wojny światowej ukazała się książka temat historii poczty obozu koncentracyjnego na Majdanku. Autorem książki jest Janusz Mozdzan, zajmujący się badaniami nad korespondencją z obozów koncentracyjnych, który w swojej najnowszej pracy zajął się historią poczty obozu na Majdanku. Jak sugeruje podtytuł „O obozie, ludziach i listach” – autor przedstawia temat poprzez listy ludzi więzionych na Majdanku. W książce prezentowane są listy znanych więźniów Majdanka: księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, niemieckiego więźnia i lekarza Otto Hetta z Wuerzburga, młodego Norwega Erlinga Baucka, listy polskich chłopów z Zamojszczyzny, listy Żydów. Wszystkie one pokazują „banalność zła” i brutalność wojny. Historia poczty Majdanka została udokumentowana faktograficznie: autor przeprowadził kwerendę między innymi w Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku. Na podstawie zebranych informacji autor dochodzi do konkluzji: na Majdanku przeważająca społeczność więźniów otrzymała prawo do korespondencji z rodzinami dopiero we wrześniu 1943 roku – w ostatnich miesiącach funkcjonowania obozu. W innych obozach , np. w Dachau, Sachsenhausen więźniowie mieli od początku prawo do kontaktu z rodzinami: korespondencja była „czymś normalnym” przy całej anormalności ich egzystencji. Książka  „Historia Poczty Obozu Koncentracyjnego na Majdanku – O obozie, ludziach i listach” zawiera spis literatury, reprodukcje źródłowych dokumentów, zestawienie dekretów i rozporządzeń SS dotyczących obrotu pocztowego więźniów.


Książka ukazała się nakładem Niemieckiego Zrzeszenia Filatelistów „Poststempelgilde e.V.“, zawiera 208 stron, ponad 100 fotografii. Tekst dwujęzyczny: w języku niemieckim i polskim, streszczenie w języku angielskim.

Janusz Mozdzan (ur. 1947), z zawodu informatyk, dyplomowany inżynier, mieszka w Niemczech. Od  30 lat zajmuje się badaniami dotyczącymi korespondencji więźniów obozów koncentracyjnych, dysponuje obszernym archiwum, w  którym znajdują się oryginalne dokumenty. Opublikował szereg artykułów o poczcie z obozów koncentracyjnych i pracę o historii poczty obozu koncentracyjnego w Dachau.  Prace Janusza Mozdana uzyskały liczne odznaczenia na wystawach Historii Poczty.


Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe