Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja książki Anny Jeziorkowskiej-Polakowskiej i Stanisława J. Dąbrowskiego "Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949"

Miejsce: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Sala Czarna

Termin: 12.11.2019 r., godz.17.00.
wstęp wolny

 

W spotkaniu obok autorów udział wezmą Julian i Raphael Mahari ze Szwajcarii oraz prof. Emil Horoch (UMCS). Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką żydowską i historią skautingu w naszym regionie.

 .

Kategorie

Słowa kluczowe