Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja kolejnego numeru czasopisma "Scriptores" pt. "Rozmowy o kulturze przestrzeni" nr 29

Promocja połączona z debatą specjalisów na temat przyszłości zagospodarowania przestrzennego Lublina.

Kolejny zeszyt „Scriptores”, tym razem poświecony tytułowym „rozmowom o kulturze przestrzeni”, dokonujący analizy przestrzeni Lublina. W zeszycie m.in. głosy ekspertów ze środowiska naukowego, działających w Lublinie architektów, urbanistów, rzeźbiarzy, teksty o miejskiej przestrzeni widzialnej i niewidzialnej, najbliższe planach na zagospodarowanie terenów miejskich.
 

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe