Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja albumu „Gerald Howson – bardzo polska sprawa”

Promocja albumu

W dniu 21 lutego 2014 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

zorganizował

promocję albumu
„Gerald Howson – bardzo polska sprawa”

oraz spotkanie z Bogdanem Frymorgenem

 

Wydarzenie miało miejsce na Sali Czarnej

w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21

 

 

Album "Gerald Howson - bardzo polska sprawa" zawiera ponad 120 stron czarno-białych fotografii wykonanych przez Brytyjczyka w w Polsce, w 1959 roku. Ukazał się w wersji polskiej i angielskiej. Gerald Howson odwiedził Kraków, Nową Hutę, Lublin i Warszawę. Jego zadaniem było udokumentowanie życia za żelazną kurtyną. Książka jest fotograficznym zapisem tej podróży, opatrzonym narracyjnym komentarzem redaktora wydania, Bogdana Frymorgena. Publikacja zawiera także transkrypcję wywiadu jakiego Gerald Howson udzielił w 2012 roku. Wspomina w nim nie tylko swą podróż, ale także dzieli się uwagami natury filozoficznej na temat fotografii, sztuki i historii.


Album objęty jest honorowymi patronatami Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce, Pana Robina Barnetta, Dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Londynie i warszawskiego Domu Spotkań z Historią. Jego partnerami są RMF Classic, ZPAF, Leica i Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie.

 

Na spotkaniu w Ośrodku Brama Grodzka zaprezentowana zostanie także aplikacja na iPada poświęcona Geraldowi Howsonowi oraz film dokumentalny, będący zapisem rozmowy z autorem archiwalnych fotografii.

 

Bogdan Frymorgen – dziennikarz, fotograf i kurator. Londyński korespondent radia RMF FM. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Rady Nadzorczej Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie.

 

 

MEDIA o WYDARZENIU:

19.01.2014 ''Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa''

http://moje.radio.lublin.pl/19-01-2016.html