Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "Podwórko"

Każdy z nas ma jakieś podwórko. Czasami jest ono kolorowe, pełne uśmiechu, rozmów, zapachów i smaków, a czasami jest szare, zimne, mroczne i ciche. Czasami takie podwórko jest miejscem ucieczki, poznania świata i dziecięcej wyobraźni. Ale nie każdy ma szansę na wymarzone podwórko.

My zbudowaliśmy nasz dom – Dom Słów przy podwórku szarym, smutnym, zapomnianym. Znajduje się ono przy ul. Żmigród 1 i Królewskiej 17. Chcemy poznać to miejsce, dotrzeć do jego historii, spotkać się z mieszkańcami, posłuchać ich opowieści i wspólnie zadbać o przestrzeń, która nas łączy.

Naszym celem jest próba aktywizacji sąsiadów do odnowy miejsca, w którym żyją i pokazania im ważnej roli współpracy, kultury i animacji kulturalnej w procesie uspołecznienia. Projekt ma prowokować wszystkich mieszkańców do tworzenia wspólnoty, community, w którym dostrzegamy i rozumiemy, że nie jesteśmy sami, że są też inni ludzie, że dzięki wspólnej pracy możemy zmienić swoje życie. Chcemy zbudować tam miejsce bliskie mieszkańcom kamienic i całego Lublina, atrakcyjne, żywe i pełne inspiracji. W ten sposób planujemy zdokumentować to miesjce ­ podwórko, kamienice do niego przyległe i ludzi, zrobić im zdjęcia, nagrania audio i wideo. Zebrany w ten sposób materiał posłuży do zrobienia książeczki i wystawy o tym miejscu oraz do zbudowania portalu internetowego. Chcemy poprzez aktywne włączenie mieszkańców w proces rewitalizacji podwórka wywołać u nich poczucie więzi i wspólne budowanie miejsca ich życia. W ten sposób, poprzez portrety jego mieszkańców, powstanie portret tego miejsca. Dzięki temu połączymy pokolenia, łącząc w jedno opowieść starszych mieszkańców z tymi młodszymi. To taki rodzaj wymiany wspomnień.


Nie jesteśmy w stanie tym projektem zmienić całkowicie życia tych ludzi, ale możemy przywrócić im poczucie godności i pokazać ich twarz, ich pasje, ich miejsce życia, zaangażować w działanie.

Podwórko Domu Słów widok na trzepak.  Podwórko Domu Słów, obok komórek kilkuletni chłopiec biegnący w stronę aparatu.  Kobieta i kilkuletni chłopiec. Chłopiec zerka przez wizjer zółtego, plastikowego aparatu. 

Podwórko Domu Słów, pomiędzy drzewami piaskownica.

Zdjęcia z fotografowania podwórka z mieszkańcami. Maciek sam wykonał 24 klatek - jego pierwsze zdjęcia analogowe.

 

Planowane działania:

Spotkania i warsztaty, wspólne tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznej.

- spotkania (spotkania informacyjno-organizacyjne, spotkania animacyjne – wspólne tworzenie mebli, spotkania przy stole, wspólne przygotowanie wystawy).

- nagrania historii mówionych (zebranie historii mieszkańców, by użyć je do wystawy, książeczki i strony www).

- rewitalizacja podwórka (posadzenie zieleni, zbudowanie mebli podwórkowych, odnowienie komórek i miejsca do spotkań, zabawy i odpoczynku).

- wystawa (wystawa na podwórku w formie interaktywnej, przy użyciu tradycyjnych portretów i historii mówionych).

- działania animacyjne na podwórku (spotkania, projekcje filmów, koncerty muzyczne, działania plastyczne i teatralne).

 

Wchodząc w podwórko z propozycją wspólnego odbudowania jego wyglądu, przywołania wspomnień każdego z mieszkańców, co do tego miejsca i pozwolenia mieszkańcom na aktywne użytkowanie i budowanie tego miejsca, chcemy pozwolić im na rewitalizację nie tylko samego miejsca, ale też ich samych (poprzez zaangażowanie w działanie istniejący tam Związek Działkowców w celu zasadzenia zieleni czy też zaangażowanie zewnętrznego zakładu Stolarskiego jako mentora w budowaniu mebli podwórkowych).Kontakt:

Alina Bąk

[email protected]


 

>>> O akcji w "Kurierze Lubelskim"
http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3369531,akcja-teatru-nn-i-mieszkancow-kamienicy-przy-ul-zmigrod-wspolnie-stworza-podworko-marzen,id,t.html

http://www.kurierlubelski.pl/artykul/3406885,zapomniane-podworko-na-zmigrodzie-juz-teraz-jest-bardziej-kolorowe-zdjecia,id,t.html


 

 

MATERIAŁY PRASOWE:


Mieszkańcy wystawili ławki i leżaki. Podwórko ożyło

http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,16293181,Mieszkancy_wystawili_lawki_i_lezaki__Podworko_ozylo.html

 

 

Projekt realizowany w ramach programu: „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina”