Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

projekt „Opowieści o dzielnicach Lublina”

„Opowieści o Dzielnicach Lublina” to serwis internetowy prezentujący historię i teraźniejszość dzielnic LublinaBazuje on na zasobach portalu Leksykon. Lublin. Pamięć Miejsca redagowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Dotychczas istniejące treści znajdujące się w Leksykonie oraz w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN zostały wzbogacone o materiały multimedialne: mapy, materiały audio, filmy, wspomnienia, przewodniki multimedialne, galerie zdjęć. Oprócz tego w serwisie znajdują się informacje o działaniach edukacyjnych i animatorskich prowadzonych w poszczególnych dzielnicach. Powstaje w ten sposób multimedialny przewodnik o Lublinie. Projekt „Opowieści o dzielnicach Lublina” to także spotkania z mieszkańcami wybranych dzielnic, podczas których oprócz prezentacji portalu internetowego są czytane fragmenty utworów poświęconych Lublinowi oraz stare przewodniki po Lublinie.

„Opowieści o Dzielnicach Lublina” to projekt internetowy, w wyniku którego został stworzony serwis internetowy prezentujący w szerokiej perspektywie historię i teraźniejszość dzielnic Lublina. Serwis jest dostępny pod adresem www.dzielnicelublina.teatrnn.pl

Serwis bazuje na zasobach portalu „Pamięć Miejsca” redagowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Dotychczas istniejące treści znajdujące się w Leksykonie „Pamięć Miejsca” oraz w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN zostały uzupełnione i wzbogacone o materiały multimedialne: mapy, materiały audio, filmy, wspomnienia, przewodniki multimedialne, galerie zdjęć. W serwisie znajdują się także informacje o działaniach edukacyjnych i animatorskich, prowadzonych w poszczególnych dzielnicach. Dzięki uzupełnieniu informacji o multimedia, forma serwisu ma postać rozbudowanego przewodnika, opowieści tworzonej także przez mieszkańców poszczególnych dzielnic.

Projekt objął osiemnaście dzielnic Lublina: Bronowice, Czechów, Czuby, Czwartek, Dziesiąta, Kalinowszczyzna, Kośminek, Majdan Tatarski, Piaski, Ponikwoda, Rury/LSM, Śródmieście, Stare Miasto, Tatary, Węglin, Wieniawa, Wrotków, Zemborzyce. Każda z dzielnic posiada opis w formie informacji historycznej, opartej o opublikowane artykuły i opracowania. Informacja historyczna zawiera między innymi kalendarium dzielnicy, opis jej przestrzeni, wykaz najważniejszych ulic oraz obiektów, cytaty z opisami danej dzielnicy w literaturze i przewodnikach po Lublinie, jak również wykaz osób związanych w przeszłości z daną dzielnicą. Historyczny opis dzielnicy jest wzbogacony o wykaz materiałów źródłowych znajdujących się w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN,  wspomnienia mieszkańców, audycję radiową o współczesnym życiu w dzielnicy, wideoprzewodniki i reportaże o dzielnicy, jak również dawne i współczesne zdjęcia z dzielnicy. Częścią projektu są także opowieści cudzoziemców zamieszkujących Lublin. W serwisie znajdą się też audioprzewodniki po Lublinie zawierające audycje radiowe, odgłosy miasta, wiersze o Lublinie.

Każda z dzielnic Lublina objętych projektem posiada specjalną fiszkę dotyczącą działań edukacyjnych i animacyjnych podejmowanych w dzielnicach, wzbogaconą o linki do reportaży i wywiadów z osobami, które podejmują ww. inicjatywy.

W ramach projektu „Opowieści o dzielnicach Lublina” odbyły się spotkania z mieszkańcami dzielnic.Spotkania miały miejsce w szkołach lub instytucjach kultury zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach. Podczas spotkań została zaprezentowana zawartość serwisu dotycząca danej dzielnicy, informacja o historii, założeniach i realizacji projektu oraz fragmenty z przewodników lub utworów literackich dotyczące danego miejsca.

Portal internetowy dostępny pod adresem www.dzielnicelublina.teatrnn.pl zawiera:
bazę danych dzielnic Lublina - baza adresowa wraz z opisem instytucji i organizacji działających na terenie dzielnic oraz oferta kulturalna kierowana do mieszkańców dzielnic,
20 historii mówionych (relacji) mieszkańców dzielnic,
10 audioopowieści o współczesnym życiu w dzielnicach,
10 audioopowieści cudzoziemców mieszkających w Lublinie,
3 audioprzewodniki po Lublinie - audycje radiowe, odgłosy miasta, wiersze o Lublinie,
20 videoprzewodników po dzielnicach,
10 reportaży filmowych dotyczących działań w poszczególnych dzielnicach,
400 zdjęć dokumentujących krajobraz kulturowy Lublina.
 
 
Projekt zrealizowany
przez Pracownię Nowe Media oraz Laboratorium Edukacji i Animacji
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Opracowanie materiałów do projektu:
Tomasz Czajkowski (Historie Mówione)
Dominika Majuk, Wiola Wejman, Aleksandra Dulian, Maryna Chorna (opowieści cudzoziemców)
Alina Bąk (audioopowieści o współczesnym Lublinie)
Piotr Sztajdel (audioprzewodniki po Lublinie, dokumentacja spotkań)
Karolina Kryczka (videoprzewodniki i reportaże o Lublinie, dokumentacja spotkań)
Joanna Zętar (zdjęcia współczesne)
Monika Śliwińska (redakcja materiałów)
Agnieszka Jarmuł (baza adresowa)
Witold Dąbrowski (spotkania z mieszkańcami)
Marek Nawratowicz (nagrania materiałów audio)
Kamil Pręciuk (webmastering)
Flora Nastaj (opracowanie graficzne projektu)
Łukasz Kowalski (koordynacja)

 

Współpraca w ramach projektu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Filie nr 21 i 10,
Dom Kultury LSM,
Przedszkole nr 56,
oraz
Marek Stasiak, Hubert Mącik, Zdzisław Suwałowski.Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin.
 
 

projekt „Opowieści o dzielnicach Lublina”

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe