Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

projekt „Opowieści o dzielnicach Lublina” (23.11.2010-23.11.2010)

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Kalinowszczyzna w ramach projektu „Opowieści o dzielnicach Lublina” w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

 

Kolejne spotkanie z cyklu spotkań z mieszkańcami dzielnic realizowanych w ramach projektu „Opowieści o dzielnicach Lublina” odbyło się 23 listopada (wtorek) 2010 roku w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, przy ulicy Kleeberga 12a.
 
„Opowieści o Dzielnicach Lublina” to projekt internetowy, w wyniku którego został stworzony serwis internetowy prezentujący w szerokiej perspektywie historię i teraźniejszość dzielnic Lublina. Serwis jest dostępny pod adresem www.dzielnicelublina.teatrnn.pl. Dzięki uzupełnieniu informacji o multimedia, forma serwisu ma postać rozbudowanego przewodnika, opowieści tworzonej także przez mieszkańców poszczególnych dzielnic.
W ramach projektu „Opowieści o dzielnicach Lublina” odbywają się spotkania z mieszkańcami dzielnic. Spotkania miały miejsce w szkołach lub instytucjach kultury zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach. Podczas spotkań została zaprezentowana zawartość serwisu dotycząca danej dzielnicy, informacja o historii, założeniach i realizacji projektu oraz fragmenty z przewodników lub utworów literackich dotyczące danego miejsca.

 


Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Kalinowszczyzna rozpoczęła Kierownik Filii nr 10 MBP Grażyna Czerkas. Spotkanie poprowadziła Joanna Zętar wraz z Witoldem Dąbrowskim.

 

Podczas spotkania został zaprezentowany serwis internetowy www.dzielnicelublina.teatrnn.pl na przykładzie materiałów związanych z dzielnicą Kalinowszczyzna: hasło dotyczące historii dzielnicy, filmiki dotyczące wybranych miejsc z terenu Kalinowszczyzny nagrane podczas spaceru po dzielnicy ze Zdzisławem Suwałowskim, galerię zdjęć Kalinowszczyzny wykonanych przez Edwarda Hartwiga. Zaprezentowane zostały materiały dotyczące współczesnego życia w dzielnicy, między innymi audycja radiowa. Podczas spotkania zostały odczytane fragmenty wspomnień Symchy Wajsa i M. Szildkrojta o przedwojennej Starej Kalinowszczyźnie a także fragmenty przewodników po Lublinie: Zenona Sierpińskiego „Obraz miasta Lublina” oraz Marii Ronikierowej „Ilustrowany przewodnik po Lublinie”. Spotkanie zakończyło wspólne czytanie Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza.

W spotkaniu wzięły udział osoby nagrane podczas projektu w ramach programu Historia Mówiona: Jolanta Kędzior i Wiesława Nadulska, a także pracownicy Filii nr 10: Urszula Rybak i Anna Zając oraz współpracująca z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” Anna Jeziorkowska-Polakowska.

projekt „Opowieści o dzielnicach Lublina”

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe