Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

projekt „Opowieści o dzielnicach Lublina” (17.11.2010-17.11.2010)

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Stare Miasto w ramach projektu „Opowieści o dzielnicach Lublina” w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

Pierwsze spotkanie z cyklu spotkań z mieszkańcami dzielnic realizowanych w ramach projektu „Opowieści o dzielnicach Lublina” odbyło się 17 listopada (środa) 2010 roku w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, przy ulicy Rynek 12.„Opowieści o Dzielnicach Lublina” to projekt internetowy, w wyniku którego został stworzony serwis internetowy prezentujący w szerokiej perspektywie historię i teraźniejszość dzielnic Lublina. Serwis jest dostępny pod adresem www.dzielnicelublina.teatrnn.pl. Dzięki uzupełnieniu informacji o multimedia, forma serwisu ma postać rozbudowanego przewodnika, opowieści tworzonej także przez mieszkańców poszczególnych dzielnic.
W ramach projektu „Opowieści o dzielnicach Lublina” odbywają się spotkania z mieszkańcami dzielnic. Spotkania miały miejsce w szkołach lub instytucjach kultury zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach. Podczas spotkań została zaprezentowana zawartość serwisu dotycząca danej dzielnicy, informacja o historii, założeniach i realizacji projektu oraz fragmenty z przewodników lub utworów literackich dotyczące danego miejsca.

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Stare Miasto rozpoczęła Kierownik Filii nr 21 MBP Anna Rafalska. Spotkanie poprowadziła Joanna Zętar wraz z Witoldem Dąbrowskim. 

Podczas spotkania został zaprezentowany serwis internetowy www.dzielnicelublina.teatrnn.pl na przykładzie materiałów związanych z dzielnicą Stare Miasto: hasło dotyczące Starego Miasta, film z opowieścią Julii Hartwig o Starym Mieście, mapa dźwiękowa Starego Miasta, galerie starych i nowych zdjęć dzielnicy. Zaprezentowano także materiały dotyczące współczesnego życia na Starym Mieście – audycję radiową i bazę adresową działań prowadzonych na terenie dzielnicy. Prezentacja była przerywana czytaniem fragmentów literatury i przewodników po Lublinie, w których wspominane jest Stare Miasto: „Ilustrowanego przewodnika po Lublinie” z 1931 roku, fragmentów listów Józefa Czechowicza oraz wiersza Alfreda Wierzbickiego W Bramie Grodzkiej. Spotkanie zakończyło wspólne odczytanie fragmentów Poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza dotyczących Starego Miasta.

projekt „Opowieści o dzielnicach Lublina”

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe