Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt "Dom - Grodzka 19"

Pierwszy artystyczny projekt Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w przestrzeni miasta.

W roku 1998 Ośrodek przeprowadził swój pierwszy projekt artystyczny w przestrzeni miasta związany z pamięcią. Historia tego projektu sięga roku 1996, kiedy to Ośrodek przedstawił Miastu program użytkowy dla kamienicy Grodzka 19 zgodnie, z którym miał w niej powstać mały pensjonat. W roku 1997 podjęto decyzję o remoncie kamienicy. Na początku roku 1998 Miasto przekazało Ośrodkowi kamienicę w zarząd a jej mieszkańcy zaczęli powoli przygotowywać się do przeprowadzki do nowych mieszkań. Powstał pomysł aby w okresie czasu poprzedzającym wyprowadzenie się z kamienicy jej dotychczasowych lokatorów zrobić dokumentację fotograficzną z ich codziennego życia. Były wtedy również nagrywane wspomnienia mieszkańców związane z tym miejscem. Uzyskany materiał dokumentalny stał się punktem wyjścia do artystycznego działania „Dom – Grodzka 19”.


Na wiosnę 1998 roku po wyprowadzeniu się ostatniego lokatora w puste przestrzenie kamienicy została  „wmontowana” na kilka dni instalacja artystyczna nawiązująca do codziennego życia lokatorów tej kamienicy. Tak opisany był ten projekt:

“... Jest to próba artystycznego dotknięcia końca pewnego okresu w życiu Starego Miasta w Lublinie oraz związanej z nim mikro społeczności. Lubelska Starówka zmienia się. Remontowane są kolejne kamienice i za kilka lat będzie to zupełnie inne miejsce. Chcąc uchwycić chociaż część tego rozpoczętego procesu zmian zdokumentowano fotograficznie i na taśmie video ostatnie dni pobytu lokatorów z kamienicy Grodzkiej 19 przeznaczonej do kapitalnego remontu. Nagrano też rozmowy z jej mieszkańcami. Uzyskany materiał dokumentalny stał się punktem wyjścia do projektu artystycznego, który nazwaliśmy “Dom - Grodzka 19”.


Historia kamienicy Grodzka 19