Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekcja filmu „Sąd nad Braćmi Polskimi” i spotkanie autorskie z reżyserem Stanisławem Janickim

Projekcja filmu i spotkanie z reżyserem

 

Koło Metodologiczne Historyków Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
 
zorganizowały projekcję filmu
"Sąd nad Braćmi Polskimi”
w reżyserii Stanisława Janickiego

Po projekcji odbyło się spotkanie autorskie ze Stanisławem Janickim - reżyserem, krytykiem filmowym oraz historykiem kina.
 
Miejsce spotkania:
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
5 czerwca (wtorek) 2012
godzina 18:00
Sala Czarna
 
„Sąd nad Braćmi Polskimi” to fabularyzowany dokument historyczny z 1984 roku w znakomitej obsadzie: Emil Karewicz (oskarżyciel), Mieczysław Voit (obrońca), Jerzy Trela, Jerzy Radziwiłowicz, Henryk Bista, Wirgiliusz Gryń, Janusz Sykutera. Film jest próbą przedstawienia myśli, idei, poglądów i dziejów Braci Polskich, najbardziej radykalnego odłamu polskiej Reformacji, przez przeciwników zwanego arianizmem. Dokument skonstruowany został w formie procesu sądowego. Rzecz ciekawa jest to proces hipotetyczny, który nigdy się nie odbył. Toczył się on jednak przez ponad sto lat (od połowy XVI do połowy XVII wieku) w zborach, kościołach, na łamach pism polemicznych, podczas sejmików i sejmów, stanowiąc jeden z głównych wątków ówczesnej myśli społeczno-politycznej Europy. Wiele z tych idei tak aktualnych jest do dzisiaj i stanowi fundament kształtującej się koncepcji europejskości. Chodzi przede wszystkim o refleksję na temat istoty państwowości i obywatelstwa, istoty tolerancji religijnej i wolności sumienia oraz dyskusji na temat prymatu rozumu nad zabobonem, roli oświaty i nauki jako drogi do wolności i szczęścia. Dziś myśl intelektualną Braci Polskich można uznać za jedną z podstaw nowoczesnego Humanizmu Europejskiego. Wiele z wątków poruszonych w filmie zainicjowanych zostało właśnie tu w Lublinie.
 
Dzieje Braci Polskich są jednym z najbardziej fascynujących fragmentów historii Lublina. Jest to temat trudny, alternatywny wobec oficjalnej pamięci historycznej, temat zapomniany, często niewygodny. Wokół historii „arian” powstało też wiele spiskowych teorii dziejów miasta. W II połowie XVI przez kilkadziesiąt lat w Lublinie współistniały różne kultury i religie, długo po tym w tak pokojowych warunkach ten eksperyment miał się nie powtórzyć. I właśnie wówczas w Lublinie kształtowała się myśl pacyfistyczna, sprzeciwiająca się wszelkiej przemocy, nawołująca do bezinteresownej miłości bliźniego i szacunku do życia, także życia zwierząt. Niestety eksperyment ten zakończył się dramatem kilku lubelskich rodzin, pierwszą przymusową i polityczną emigracją w dziejach Polski. W konsekwencji również lubelskie dzieje braci polskich zostały skazane na banicję.