Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Program „Spotkania Kultur" (22.9.1994-29.10.1994)

W dniach 22 września–29 października 1994 roku odbył się festiwal „Spotkania Kultur”. Wzięli w nim udział artyści z Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Czech.

 

Ukraina (Lwów)
– wystawa „W otchłani niebo czarne” Wołodymyra Łobody (malarstwo i grafika)
– wystawa artystów Stowarzyszenia Artystycznego „Szlach”: Antonina Denysiuk, Jarosław Szymin, Andrij Humeniuk, Serhij Synicyn, Mykola Kryckij, Petro Humeniuk, Wołodymyr Kaufman – spotkanie autorskie z Wiktorem Neborakiem, poetą (temat: „Środowiska literackie młodej generacji")
– spotkanie z Halą Kanarską, krytykiem teatralnym (temat: „Młody teatr ukraiński") – prezentacja spektaklu Zabawy dla Fausta wg Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego – Teatr im. Łesia Kurbasa ze Lwowa – koncert zespołu śpiewaczego ze wsi Kriaczkiwka na Ukrainie

WYSTAWA WOŁODYMIRA ŁOBODY SPOTKANIE AUTORSKIE Z WIKTOREM NEBORAKIEM

 


Niemcy
– spotkanie z pisarzami niemieckimi (m.in. Lutzem Kornelem-Nietschem, Dieterem Kalką i Reginą Moebius) – spotkanie z Erichem Loestem, przewodniczącym Związku Pisarzy Niemieckich
RECITAL DIETERA KALKI


 Białoruś (Mińsk)
– wystawa Michaiła Aniempadzistawa (malarstwo i grafika)
– projekcja prezentacja filmowej rejestracji przedstawienia Zapiski wariata – (wykonawca: Walerij Głazkow – Teatr Modus Vivendi z Mińska) – laureat Grand Prix I Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora - Mińsk '93
– spotkanie autorskie Leonidem Drańsko-Majsiukiem, poetą (prowadzenie Siergiej Kowaliow)
– prezentacja spektaklu Testament od Władimira (Walery Szuszkiewicz – Teatr „Znicz” z Mińska)
– spotkanie z Żaną Łaszkiewicz, krytykiem teatralnym (temat: „Życie teatralne Mińska”)
– spotkanie z Akosem Engelmayerem, ambasadorem Republiki Węgier w Polsce, Ukraina, Kijów
– wieczór Jurija Andruchowycza (promocja jego książki Rekreacje)
– wystawa ze zbiorów Galerii Uniwersytetu „Kijowsko-Mohylańska Akademia" (malarstwo)
– spotkanie z Sergiejem Szkanowem (temat: „Historia sztuki Ukrainy")
– projekcja filmów dokumentalnych – prezentacja twórczości Sergiusza Paradżanowa (film Cienie zapomnianych przodków)
– spektakl Ja, Jan... – Teatr Laboratorium „Nascentes" (reż. Mykoła Szkaraban)


 

SPOTKANIE Z AKOSEM ENGELMAYEREM   WYSTAWA AKADEMII KIJOWSKO-MOCHYLAŃSKIEJ

 

Czechy
– wystawa „Hrabal oczyma przyjaciół-fotografików" (fotografia)
– spotkanie z Ireną Krasnicką, dyrektorem Czeskiego Centrum w Warszawie
– spotkanie z Krzysztofem Wojciechowskim, fotografikiem i tłumaczem literatury czeskiej – projekcja filmu poświęconego twórczości Karla Kryla


 

WERNNISAŻ WYSTAWy "HRABAL..."  

 

Romowie
– wystawa „Pożegnanie taboru” Andrzeja Polakowskiego (fotografia)
– promocja książki Nie bój się Cygana Adama Bartosza
– projekcja filmu dokumentalnego Historia Cyganki Tatarzy Krymscy
– wystawa Ramiza Nietowkina (rysunek i grafika)
– wystawa Rifkata Jakupowa (fotografia)
– spotkanie z Szewketem Kajbułłajewem, redaktorem naczelnym pisma „Kjasewet”

WERNISAŻ WYSTAWY „POŻEGNANIE  TABORU” WYSTAWA  RIFKATA JAKUPOWA I RAMIZA NIETOWKINA

 

Zobacz wszystkie filmy z festiwalu „Spotkania Kultur '94 

Program „Spotkania Kultur"

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe