Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezydent Lublina uhonorował Tomasza Pietrasiewicza i Teatr NN Medalami 700-lecia

    

 

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk podczas obchodów 75. rocznicy likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie odbywających się w dniu 16 marca 2017 roku przyznał Medale 700-lecia Tomaszowi Pietrasiewiczowi i Ośrodkowi „Brama Grodzka - Teatr NN”.

 

Z rąk prezydenta oba medale odebrał dyrektor Ośrodka, Tomasz Pietrasiewicz. Uroczystość odbyła się podczas otwarcia instalacji „Nie/pamięć miejsca” na lubelskim Umschlagplatzu. Wcześniej prezydent Krzysztof Żuk przeszedł wraz z uczniami lubelskich szkół i mieszkańcami Lublina Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”.

 

Medale zostały przyznane „w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina”.

 

W czasie uroczystości Medale 700-lecia otrzymali również: Roman Litman - przewodniczący Filii Lubelskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Jossi Dakar - przewodniczący Ziomkostwa Lubelskiego w Izraelu, prof. Paweł Śpiewak - dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Państwowe Muzeum na Majdanku.

 

 

 

 

MEDIA O WYDARZENIU

 

Prezydent Lublina uhonorował Tomasza Pietrasiewicza i Teatr NN Medalami 700-lecia

http://lublin.eu/kultura/informacje/wiadomosci/prezydent-lublina-uhonorowal-tomasza-pietrasiewicza-i-teatr-nn-medalami-700-lecia,1705,41,1.html

 

Ostatnia droga lubelskich Żydów. Obchody 75. rocznicy "Akcji Reinhardt"

http://lublin.onet.pl/ostatnia-droga-lubelskich-zydow-obchody-75-rocznicy-akcji-reinhardt/9c73yt1

 

Medal dla Tomasza Pietrasiewicza i Teatru NN

http://lajf.info/?p=15331

 

Prezydent Lublina uhonorował Tomasza Pietrasiewicza i Teatr NN Medalami 700-lecia
 
 
 

Kategorie

Słowa kluczowe