Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacje Laboratorium Nowe Media w 2013 roku

Wykaz prezentacji przeprowadzonych przez pracowników Laboratorium Nowe Media w roku 2013.

W 2013 roku pracownicy Laboratorium Teatru NN - Nowe Media przeprowadzili 114 prezentacji. Prezentacje dotyczyły działalności Ośrodka, przede wszystkim wybranych projektów realizowanych przez instytucję, często dotyczyły jednego projektu. W 2013 roku był to projekt “Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta”. Prezentacje odbywały się zarówno w siedzibie Ośrodka jak i poza nią - w kraju i zagranicą, podczas konferencji i seminariów, również dla osób indywidualnych odwiedziających Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”. W wielu przypadkach prezentacje były uzupełnieniem wystawy “Pamięć Miejsca” znajdującej się we wnętrzu Bramy Grodzkiej.

 

Wykaz najważniejszych prezentacji:

04.01.2013 - prezentacja makiet i udział w debacie podczas Dnia Domeny Publicznej w Warszawie.
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

08.01.2013 - podsumowanie działalności Ośrodka w 2012 roku dla lubelskich mediów
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

23.01.2013 - prezentacja działalności Ośrodka podczas konferencji “Kontekst nauczania o Holocauście” w Muzeum Galicja w Krakowie
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

19.02.2013 - prezentacja edukacyjnych działań Ośrodka dla Ambasadora USA w Polsce - Stephena Mulla
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

05.03.2013 - 09.03.2013 - prezentacja projektu Lublin.Location.2.0 na targach CeBIT w Hanowerze
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

08.04.2013 - prezentacja “Wirtualny spacer po Lublinie” w ramach cyklu wykładów otwartych Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

11.04.2013 - prezentacja działań Ośrodka związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego dla uczestników warsztatów HerMan
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

23.- 26. 04.2013 - prezentacje:  “Biblioteka cyfrowa w instytucji kultury. Prezentacja dziedzictwa kulturowego w internecie”, Cyforwe Kalendarium Lublina i Lubelszczyzny”, “Historia inaczej, Przykłady projektów promujących wiedzę historyczną w sposób niekonwencjonalny” oraz spacer szlakiem “Lublin Unii Lubelskiej” z wykorzystaniem poszerzonej rzeczywistości podczas XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

25.04.2013 - prezentacja działalności Ośrodka i projektu Lublin 2.0 dla członków Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

14-15.05.2013 - prezentacje projektu “Lublin 2.0” podczas Dni Wyżyny IT na UMCS

 

28.05. 2013 - prezentacja działań Ośrodka na rzecz Pamięci oraz  makiety 3D nieistniejącej dzielnicy żydowskiej podczas II Międzynarodowej Konferencji "Holocaust Museums and Memorial Places in Post-communist Countries" w Rydze
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

08.06.2013 - prezentacje filmów powstałych na bazie makiet 3D oraz przewodników z poszerzoną rzeczywistością podczas Nocy Kultury
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

12.06.2103 - prezentacja projektu “Lublin 2.0” na 2nd Heritage Forum of Central Europe w Krakowie
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

21. 06. 2013 - wystąpienie "Biblioteka cyfrowa w samorządowej instytucji kultury. Prezentacja dziedzictwa kulturowego w internecie" podczas konferencji inauguracyjno-informacyjnej projektu pt. "Lubelska Biblioteka Wirtualna"

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

24. 06. 2013 - prezentacja projektu "Lublin 2.0" dla uczestników ogólnopolskiej konferencji kartograficznej “Nauka a GIS”

 

05.07.2013 - prezentacja zasobów Ośrodka dotyczących wydarzeń roku 1989 dla pracowników Archiwum Senatu i Kancelarii Prezydenta RP tworzących "Archiwum Przełomu"

 

14-15.09.2013 - projekt „Lublin. Location 2.0” na „Festiwalu Partnerstwa” we Lwowie
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

05.10.2013 - prezentacja “Jak kultura radzi sobie z historią? "Lublin. Pamięć Miejsca". Doświadczenia Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w artystycznej pracy z pamięcią” w ramach Kongresu Kultura dla Partnerstwa Wschodniego
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

12.10.2013 - prezentacja projektów internetowych Ośrodka i warsztat “Wykorzystanie (prawie) bezpłatnych technologii internetowych w otwieraniu instytucji kultury" na konferencji OPENGLAM 2012 w Warszawie
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

7.11. 2013 - prezentacja projektu “Lublin 2.0” podczas seminarium "Cyfrowe i wizualne" we Lwowie
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

8.11. 2013 - prezentacja projektów Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" dla pracowników i studentów Instytutu Historii UMCS
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

15.11.2013 - prezentacja "Architekci i architektura XX wieku w Lublinie - współczesne narzędzia dokumentacji" podczas konferencji naukowej "Architekci i architektura XX wieku w Lublinie"
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

21.11. 2013 prezentacja <<Opowiadanie miasta w nowych mediach na przykładzie projektu "Lublin 2.0">> podczas THATCamp Gdańsk
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

5.12.2013 - prezentacja projektu "Lublin 2.0" podczas seminarium roboczego przedstawicieli ICOMOS
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"


 

Prezentacje specjalne dla gości Ośrodka:

Prof. Dariusz Czaja (04.01.2013), red. naczelna lubelskiej “GW” - Joanna Żarnoch-Chudzińska (18.01.2013), prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz (13.04. 2013),  przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej (26.04.2013), prof. Krzysztof Pomian (23.05.2013), członek honorowy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - Victor Ruffy (30.09.2013), przedstawiciele miast serbskich - Belgradu oraz Nowego Sadu (02.10.2013), Minister Kultury Gruzji - Guram Odishari (05.10.2013), pracownicy Biblioteki Śląskiej (25.11.2013).

 

Prezentacje dla uczniów i studenów powiązane ze zwiedzaniem wystawy “Pamięć Miejsca”:

młodzież z programu Youth Mediatraining for Employability organizowanego przez Fundację Nowy Staw (04.06.2013), młodzież z Fundacji “Rozwiń Skrzydła” (26.03.2013), "Najazd na szkołę" (Gimnazjum nr 10 - 23.10.2013, IV LO - 6.12.2013), studenci Koła Naukowego Historyków Sztuki KUL (07.03.2013), studenci gospodarki przestrzennej z WySPA (15.03.2013, 25.10.2013), studenci architektury z WySPA (16.05.2013), studenci gospodarki przestrzennej UP (20.03.2013, 28.11.2013, 29.11.2013), studenci turystyki UP (30.10.2013), studenci architektury krajobrazu z UP (18.04.2013, 13.12.2013), studenci architektury PL (04.06.2013), studenci Erasmus (20.03.2013, 10.04.2013).

 

Spotkania otwarte:
festyn dzielnicowy "Wieniawa 2013" (15.06.2013),  festyn "Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych" (16.06.2013).