Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacje Laboratorium Nowe Media w 2012 roku

Wykaz prezentacji przeprowadzonych przez pracowników Laboratorium Nowe Media w roku 2012.


W 2012 roku pracownicy Laboratorium Teatru NN - Nowe Media przeprowadzili 86 prezentacji. Prezentacje dotyczyły działalności Ośrodka, przede wszystkim wybranych projektów realizowanych przez instytucję, często dotyczyły jednego projektu. W 2012 roku był to projekt “Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta”. Prezentacje odbywały się zarówno w siedzibie Ośrodka jak i poza nią - w kraju i zagranicą, podczas konferencji i seminariów, również dla osób indywidualnych odwiedziających Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”. W wielu przypadkach prezentacje były uzupełnieniem wystawy “Pamięć Miejsca” znajdującej się we wnętrzu Bramy Grodzkiej.


Wykaz najważniejszych prezentacji:

2012.01.11 - prezentacja projektu “Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta” dla Rady Rozwoju Lublina. Prezentacja odbyła się w Ratuszu podczas IV posiedzenia RRL.
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

2012.01.24 - zakończenie projektu “Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta” - prezentacja dla mediów oraz publiczna prezentacja projektu

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

2012.03.01 - prezentacja makiet 3D Lublina powstałych podczas projektu “Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta” dla uczestników seminarium  “Lublin - Lwów - Rzeszów. Miasta podziemne”

 

2012.03.05 - prezentacja makiet 3D i technologii moblinych stosowanych w działaniach Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” na Politechnice Warszawskiej dla pracowników Zakładu Kartografii Mobilnej Politechniki Warszawskiej

 

2012.03.17 - prezentacja działalności Ośrodka dla grupy z ziomkostwa lubelskiego w Izraelu przybyłej do Lublina z okazji 70. rocznicy zagłady lubelskiego getta

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

2012.03.26 - prezentacja projektów internetowych Ośrodka na UMCS w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy (specjalizacja: nowe technologie w społeczeństwie informacji i wiedzy (idee, narzędzia, technologie)

 

2012.03.30 - prezentacja wyników projektu “Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta” na XXVIII Konferencji Sprawozdawczej “Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Białorusi i Ukrainie”

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.04.13 - prezentacja projektów internetowych dla uczestników LublinLabu
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.04.13 - prezentacja działalności Ośrodka na XX Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Studentów  w Katowicach
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.04.19 - prezentacja „Projekt Lublin 2.0. Wirtualne makiety 3D i poszerzona rzeczywistość jako sposoby wizualizacji przestrzeni miejskiej” podczas konferencji “[email protected] w sieci” w Sandomierzu. Kartograficzna wizualizacja przestrzeni miejskiej"

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

2012.04.21 - prezentacja działalności Ośrodka i programów internetowych dla uczestników warsztatów organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki "Dwor Kossaków" w Górkach Wielkich w ramach projektu "Poznaj mnie...".

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.04.24 - prezentacja działalności Ośrodka dla uczestników projektu “Wolontariusz Kultury +”

 

2012.05.11 - prezentacja działalności Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem projektów internetowych dla pracowników Biblioteki Głównej KUL

 

2012.05.19 - prezentacja materiałów dotyczących historii Wieniawy podczas Festynu na Wieniawie

 

2012.06.02 - prezentacje wirtulanych makiet i multimedialnych aplikacji przygotowanych przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w ramach projektu "Lublin 2.0" podczas Nocy Kultury
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.06.14 - prezentacja działalności Ośrodka w Jesziwie

 

2012.06.20 - prezentacja “The Memory of the Place: Commemorating pre-war Jewish Life and the Holocaust in Lublin" podczas 8th Intenational Conference on Holocaust Education w Yad Vashem

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.06.26 - prezentacja działań Ośrodka związanych z pamięcią dla pracowników  Instytutu Pamięci Narodowej przebywających w Lublinie z wizytą studyjną

 

2012.07.05 - prezentacja projektów internetowych Ośrodka dla pracowników Targów Lubelskich w związku z organizowanymi Targami 3D Poland

 

2012.07.12 - prezentacja działań Ośrodka dla pracowników Muzeum Historii Miasta Krakowa przebywających w Lublinie z wizytą studyjną

 

2012.07.13 - prezentacja makiety Wirtualnych Wojsławic podczas Dni Jakuba Wędrowycza w Wojsławicach

 

2012.07.13 - prezentacja działalności Ośrodka dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w związku z Rokiem Seniora

 

2012.07.15 - prezentacja materiałów o wielokulturowych miasteczkach Lubelszczyzny  oraz prezentacja makiety Józefowa Biłgorajskiego podczas Folkowiska 2012 w Gorajcu

 

2012.08.29 - prezentacja działalności Ośrodka dla grupy restauratorów z programu Miasto Inspiracji

 

2012.08.31 - prezentacja działań Ośrodka dla pracowników Lubelskiego Ośrodka Informacji Tirystycznej i Kulturalnej

 

2012.09.19 - prezentacja makiet 3D Lublina dla uczestników Kongresu Urbanistyki Polskiej odbywającego się w Lublinie

 

2012.09.23 - prezentacja materiałów dotyczących Wieniawy podczas Festynu Pożegnanie Lata na Wieniawie

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.09.27 - prezentacja działań Ośrodka związanych z historią Polski po 1945 roku dla pracowników Europejskiego Centrum Solidarności przebywających w Lublinie z wizytą studyjną

 

2012.09.28 - prezentacja działalności Ośrodka dla Zastępcy Prezydenta Lublina - Katarzyny Mieczkowskiej- Czerniak

 

2012.09.28 - prezentacja działań Ośrodka dla delegacji z Wrocławia oraz pracowników biura ESK Wrocław 2016

 

2012.09.28 - prezentacja “ Pamięć historyczna w działaniach Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN“ podczas Międzynarodowej Konferencji “Janusz Korczak w pamięci Polaków, Żydów, Niemców. Pamięć historyczna jako wyzwanie dla teraźniejszości i przyszłości” w Oświęcimiu

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.10.10 - prezentacja projektów Ośrodka dla pracowników Traktu Królewsko-Cesarskiego z Poznania przebywających w Lublinie z wizytą studyjną

 

2012.10.23 - prezentacja projektu “Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta podczas “Dnia Historyka” na UMCS

 

2012.10.24 - prezentacja <<Nowe media w programach Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN">>  podczas ThatCamp Polska odbywającego się przy okazji odbywającej się w Lublinie konferencji naukowej „Zwrot cyfrowy w Humanistyce”

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.10.27 - prezentacja archiwów cyfrowych Ośrodka w ramach ścieżki tematycznej "Archiwa społeczne" podczas Festiwalu “Kultura 2.0” organizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizulany

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

2012.10.30 - prezentacja internetowych działań Ośrodka podczas panelu dla pracodawców organizowanego na  UMCS dla studentów historii specjalizacji “Przeszłość w mediach. Mediatyzacja historii”

 

2012.11.09 - zakończenie projektu Kalendarium Zagłady
konfererencja prasowa i prezentacja strony Kalendarium Zagłady www.wydarzenia.teatrnn.pl

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.11.16 - prezentacja projektu “Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta” dla uczestników XV Forum Architektury Krajobrazu

 

2012.11.16 - prezentacja na temat działalności Ośrodka w kontekście pamieci oraz projektów internetowych podczas 2nd European History Forum w Berlinie

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.11.20 - prezentacja działalności Ośrodka podczas konferencji "Jewish Heritage in Central Europe. Past and Present" w Bukareszcie
>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

2012.11.23-25 - prezentacje makiet 3D Lublina oraz technologii mobilnych stosowanych przez Ośrodek w czasie “Targów Poland 3D 2012”

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.12.03 i 04  - prezentacje projektu “Wirualne Miasteczko” na Giełdzie Projektów Multimedialnych ”Nowe Media. Nowe perspektywy dla animacji kultury" w Warszawie

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.12.05 - prezentacja Kalendarium Zagłady jako narzędzia edukacyjnego dla nauczycieli podczas spotkania warsztatowego

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 

2012.12.08 - prezentacja projektu “Lublin 2.0. Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta” podczas Medialab Meeting w Warszawie

 

2012 12.15 - zakończenie projektu “Ocalić od zapomnienia. Modrzewska” - prezentacja strony www.modrzewska.teatrnn.pl

>>> czytaj więcej w Kalendarium Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 

2012.12.11 - prezentacja działalności Ośrodka na spotkaniu ze szkołami partnerskimi Instytutu Filologii Polskiej UMCS

 

 

Prezentacje specjalne dla gości Ośrodka:
prof. Jeremi Królikowski (2012.01.26), Ireneusz Wilczyński - wiceburmistrz Józefowa (2012.02.22), Piotr Sarzyński - “Polityka” (2012.02.28),  pracownicy Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin (2012.02.28), Stanisław Lessaer - zwyciężca konkursu na Pozdamcze (2012.03.29), Krzysztof Łątka - dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych (2012.04.24),  prof. Marian Harasimiuk (2012.05.10), Artur Ściborek - kierownik referatu Lubelska Biblioteka Wirtualna (2012.07.25), Ryszard Grobelny - Prezydent Poznania (2012.09.20), polsko-niemiecka grupa z GFPS (2012.10.12).

 


Prezentacje dla uczniów i studenów powiązane ze zwiedzaniem wystawy “Pamięć Miejsca”:
uczniowie Zespołu Szkół nr 1 (2012.01.27), studenci animacji kultury UMCS (2012.03.02), studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012.03.23), studenci specjalizacji muzealnictwo i ochrona zabytków historii sztuki KUL (2012.05.25), studenci architektury Politechniki Lubelskiej, studenci architektury krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2012.06.14), studenci informatyki z WSPiA (2012.10.13), studenci architektury z warsztatów OSSA 2012 (2012.10. 22 i 23), członkowie koła naukowego studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej (2012.11.06), studenci Erasmus Mundus z Politechniki Lubelskiej (2012. 11.15), studenci architektury krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego (2012.11.28), studenci polonistyki KUL (2012.11.30).
 

Zdjęcia

Galerie

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe