Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja wirtualnej makiety Józefowa Biłgorajskiego podczas VI OFIP w Warszawie

17 września 2011 roku podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych w Warszawie Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zaprezentował wirtualną makietę Józefowa Biłgorajskiego.

W dniach 10-17 września 2011 roku w Warszawie odbywało się VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Forum składało się będzie z dwóch części – konferencji oraz Tygodnia Obywatelskiego, którego jednym z istotniejszych elementów będzie Piknik Organizacji Pozarządowych.

Podczas Pikniku w dniu 17 września (sobota) 2011 roku pomiędzy godziną 16:00 a 17:00 w namiocie Orange na Krakowskim Przedmieściu, wirtualną makietę Józefowa Biłgorajskiego zaprezentowali przedstawiciele Ośrodeka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Głównym celem Forum jest spotkanie organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich i osób w nie zaangażowanych. OFIP ma służyć integracji środowiska oraz spotkaniu się i rozmowie o ważnych dla niego kwestiach. Ma być także okazją do dialogu, wymiany doświadczeń i refleksji na temat kształtu i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz miejsca i roli jaką powinni w nim pełnić świadomi i chcący się angażować obywatele. Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to także okazja do szerokiego pokazania dorobku i różnorodności organizacji pozarządowych i zaangażowanych w ich działalność osób. Dorobek ten pokażemy uczestnikom Forum, ale także poprzez otwartą formułę Tygodnia Obywatelskiego - mieszkańcom Warszawy. Za pośrednictwem mediów będziemy się starać dotrzeć do opinii publicznej i zaprezentować rozmaite efekty działań aktywnych obywateli.

Więcej informacji na stronie Forum: www.ofip.org.pl